Britští vědci přinesli další důkazy o vlivu člověka na klimatické změny

Lukáš Horák

Poslední studie Britského meteorologického úřadu přináší nové důkazy o jednoznačnosti lidského vlivu na změny globálního klimatu. Dle BBC jsou přesvědčivější než ty, s nimiž pracoval Mezivládní panel pro změny klimatu OSN v roce 2007.

Čerstvě vydaná studie Petera Stotta a jeho kolegů z Britského meteorologického ústavu znovu potvrdila souvislost mezi změnami globálního klimatu a lidskou činností. Důkazy se podařilo najít při zkoumání změn ve složení ledu v Severním ledovém oceánu, atmosférické vlhkosti, teplotních pohybů na Antarktidě a salinity v jednotlivých částech Atlantiku.

„Studie přináší fakta, jež mohou být považována za další důkazy o sílícím vlivu člověka na globální klima. Mohu to říci s jistotou, neboť jsme porovnávali měření v celém klimatickém systému," vyjádřil se pro BBC Stott.

Studie zároveň shrnuje a porovnává závěry z dalších tematických výzkumů.

„Naše závěry neberou v potaz pouze teploty, ale také úbytek arktického ledu a změnu srážkových vzorců. Zkoumali jsem rovněž, jak narůstá vlhkost v atmosféře. Tyto jednotlivé aspekty klimatického systému se skládají v obraz účinků lidského vlivu na naše klima," doplnil Stott.

Nové odpovědi, ale i otázky přicházejí v čase, kdy je zpochybňována i sama podstata klimatologické vědy. Jednou z příčin nově se objevujících pochybností jsou i nedávné aféry ohledně zkreslování dat na východoanglické univerzitě.

Peter Stott ale odmítá, že by studii publikoval kvůli nedávným aférám či sporům mezi klimatology. „Tento dokument jsme začali psát před rokem. Myslím, že je důležité lidi informovat, jak vědecké zkoumání klimatických změn pokračuje, a proto o studii dnes mluvím," dodal Stott.

Více informací:

BBC Climate change human link evidence 'stronger'