Knihovníci v březnu vytáhli do boje o čtenáře

Radek Pirkl

Akce Březen — měsíc čtenářů by měla do knihoven nalákat čtenáře. A tak se bude číst s Miss Europe nebo se školáky o půlnoci na hřbitovech.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) vyhlásil březen Měsícem čtenářů. Navazuje tak na předloňskou akci Březen — měsíc knihy a loni vyhlášený Březen — měsíc internetu.

„Zjistit, proč k nám čtenáři nechodí,“ „změnit naše prostředí, fondy, služby, sebe“ a také „dát o sobě vědět“, to jsou tři stěžejní body z programu březnové akce, které odkazují k pohnutce jejího vyhlášení — knihovnám ubývá registrovaná čtenářská obec.

SKIP proto na březen naplánoval skutečný výpad knihoven do nečtenářského prostoru a boj o nově registrované čtenáře. Akci orientuje třemi směry. Zásadní částí je anketa, která zkoumá, proč lidé čtou, nebo nečtou a proč chodí, nebo nechodí do knihovny.

Druhou součástí je Týden čtení s podtitulem Čtení sluší každému. SKIP radí, jak Týden čtení koncipovat: „Čtení v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin...), non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji...) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí), čtení netradičně v knihovně (postele, gauče, váledla) (…) — zkrátka čtení čehokoliv z čehokoliv a kýmkoliv — dle praxe, zkušeností a nápadů. Hlavně masivně a po celý týden.“

Posledním vytyčeným směrem snah knihovníků je informování veřejnosti o nových službách, které knihovna nabízí, rozšiřování nabídky těchto služeb a zejména přímé oslovování čtenářů, kteří služeb knihoven dosud nevyužívají.

K akci Březen — měsíc čtenářů se připojilo 339 knihoven z celkového počtu asi 6 400 českých knihoven. Přístup většiny zúčastněných knihoven k celé akci nevypovídá o originalitě a už vůbec ne o entusiasmu, který se snažil SKIP svými radami a návody v knihovnících vyvolat.

Do řady knihoven tak můžeme v březnu zajít na již tradiční a nenápaditá čtení pro děti, na nichž se nejčastěji sáhne po dílech osvědčeného Františka Hrubína, nebo na stejně tak podnětná, ale jistě záslužná čtení pro seniory.

Přesto je možno mezi knihovnami objevit několik málo výjimek, které svým programem vybočují z „klasické“ linie knihovnických kulturních akcí a zaujmou nápaditostí, bizarností nebo možná i absurdností připravovaných akcí:

Městská knihovna Sezemice chystá Půlnoční čtení na hřbitově s žáky šestých ročníků, kteří budou číst své vlastní „strašidelné příběhy“.

Veřejná knihovna Jistebnice ve středu 17. března pořádá Večerní čtení pro zaměstnané ženy, akci s podtitulem Čtenářka pozve na návštěvu knihovny nečtenářku.

Městská knihovna Chrudim se zavázala uspořádat čtení školáků chrudimských základních škol pro klienty denního stacionáře na dětském oddělení v nemocnici, v čekárně vlakového nádraží a na jiných místech. V Hradci Králové připravila Studijní a vědecká knihovna čtení studentů v obchodním domě Futurum.

A Měsíc čtenářů posvětí i známé osobnosti jak ze světa literatury, tak i z neliterárních kruhů: Městská knihovna ve Velkém Meziříčí dnešní podvečer pořádá autorské čtení, besedu a autogramiádu spisovatele Ivana Klímy, Obecní knihovna Štěpánkovice bude číst dětem s Miss Europe Monikou Žídkovou. Tatáž knihovna navíc na březen chystá „večerní čtení kriminálních příběhů s ochutnávkou čajů při svíčkách a exotických vůních.“

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR svou akci Měsíc čtenářů podpořil vyhlášením již jedenáctého ročníku celostátní soutěže Biblioweb o nejlepší knihovnické webové stránky.

Březen — měsíc čtenářů, vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, březen 2010

Více informací na: www.skip.nkp.cz

    Diskuse (0 příspěvků)