Ostrava má strategický plán sociálního začleňování

Vratislav Dostál

Ostravské zastupitelstvo schválilo strategii města pro řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Plán a aktivity, které jsou v něm obsažené, přímo podpoří téměř devět tisíc lidí.

Zastupitelé Ostravy schválili Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, který bude pro období nejbližších tří let podrobnou strategií města pro řešení problémů spojených se sociálním vyloučením. Plán pro tuto dobu počítá se získáním více než 900 milionů korun ze tří operačních programů evropských fondů.

Díky nim by v Ostravě mělo být například zrekonstruováno nejméně dvě stě sociálních bytů a vznikne téměř 250 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané nebo osm sociálních podniků. „Plán a aktivity, které jsou v něm obsažené, přímo podpoří téměř devět tisíc lidí,“ uvedl náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák.

Strategie se zaměří na občany, kteří se z různých důvodů ocitli nebo ocitnou v situaci ohrožení sociálním vyloučením. „Tito lidé čelí problémům, které sami neumějí efektivně řešit: zadluženosti, podstandardnímu bydlení, nezaměstnanosti, nedostatečnému vzdělání, problémům s dětmi ve školách, nedostatku právního povědomí. Naplánovaná opatření zlepší situaci ve vyloučených lokalitách, ubytovnách a v jejich okolí, ale pomohou také mnoha dalším obyvatelům Ostravy,“ vysvětluje Pražák.

Plán navrhuje koordinované řešení uvedených problémů ve všech relevantních oblastech života. Nejčastěji jde o oblasti zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání, prevence rizikového chování, rodiny a zdraví. Navrhuje konkrétní kroky s konkrétními termíny a konkrétní zodpovědností. Zabývá se například riziky bezdomovectví, stabilizací rodin (podpůrné programy pro 400 rodin, služby pro rodiny s dětmi získají zázemí s roční kapacitou 820 uživatelů), podporou smysluplného trávení volného času dětí a mládeže, snížením rizik užívání drog.

Významnou roli ve strategii hraje podpora vzdělávání. Do tří let by tak mělo předškolními kluby projít minimálně pět set dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, mateřskými školami projde 610 dětí ohrožených budoucím školním neúspěchem, v základních školách budou zřízena školní poradenská centra s novými pozicemi školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů.

„Na přípravě plánu se podíleli zástupci odborů magistrátu, vedení města a jeho obvodů, úřadu práce, policie, nestátních neziskových organizací a mnoha dalších subjektů,“ vysvětluje vedoucí týmu pracovníků Agentury pro Ostravu Martin Navrátil. „Plán vychází z již realizovaných aktivit v Ostravě, pečlivě na ně navazuje a rozvíjí je,“ dodává Navrátil s tím, že na schválení strategie nyní naváže příprava jednotlivých projektů a projektových žádostí.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse