Ochránci menšin žádají vyšetření motivu pobodání romského žáka

Redakce DR

Občanské sdružení Z§vůle práva dnes upozornilo na případ šikany na základní škole v Chotěboři, který vedl k pobodání romského žáka.

Občanské sdružení Z§vůle práva, zaměřené na právní ochranu romských občanů před diskriminací, vyjádřilo dnes vážné znepokojení nad vystupňovaným případem etnické šikany na základní škole v Chotěboři — ta skončila v minulých dnech pobodáním romského žáka.

Organizace po zodpovědných institucích žádá důsledné vyšetření násilného incidentu, včetně možného rasového motivu. Upozorňuje také, že nepřátelská atmosféra na mnoha běžných školách je jedním z hlavních důvodů vysokého počtu romských dětí ve školách pro žáky s mentálním postižením.

Podle organizace usilující o rovný přístup ke vzdělání by měla Policie ČR důsledně vyšetřit, zda konkrétní fyzický incident v Chotěboři nepodnítila nebo jej neprovázela psychická šikana a ponižování menšiny romských žáků na škole.

„Rasistické zabarvení“ celé události ostatně připouští i ředitelka školy. Ta přitom ze zákona odpovídá za dodržování zásady vzájemné úcty, rovné důstojnosti a respektu v průběhu vzdělávání.

Z výzkumu organizace Z§vůle práva vyplývá, že právě zkušenost rasistické šikany je jednou z hlavních příčin, proč romští rodiče zapisují děti do praktických, dříve zvláštních škol.

„Zásadním důvodem je etnicky zaměřená psychická šikana, kdy se romské děti stávají terčem nadávek a ponižování, které běžné školy neumějí nebo nechtějí efektivně řešit“, uvádí výzkumná zpráva z roku 2008.

Občanská sdružení dlouhodobě upozorňují na to, že nemalá část běžných škol neposkytuje romským žákům standardní úroveň bezpečí a respektu. Stresové situace vyvolané předsudky majoritní společnosti a neřešenou psychickou šikanou navíc ovlivňují školní úspěšnost romských žáků a deklarované „studijní selhání“ pak zpravidla vyústí v převedení dítěte do praktické školy.

Přestože tuto praxi odsoudil Evropský soud pro lidská práva, v praktických školách stále končí téměř třetina všech romských dětí, ve srovnání s dvěma neromskými dětmi ze sta.

Organizace Z§vůle práva připomíná, že romští žáci zde dosáhnou jen na omezené vzdělání, určené žákům s lehkou mentální retardací.

    Diskuse