Začíná březen, vracejí se stěhovaví ptáci

Jakub Patočka

Během března se do České republiky vracejí tisíce stěhovavých ptáků, poslů jara. Jejich přílet lze sledovat s projektem Spring Alive, který v České republice oficiálně začíná právě dnes.

Projekt České společnosti ornitologické je zapojen do celoevropské kampaně Spring Alive, ve které především děti, jejich rodiny a školní třídy z více než třiceti zemí Evropy a Afriky mapují příchod jara do Evropy.

Ačkoli první skřivani a špačkové přilétli již v únoru, teprve v březnu se vracejí ptáci z dálných tahů z Afriky jako jsou čápi či vlaštovky. Poslední ptáci se vracejí až koncem dubna — kukačky a rorýsi.

Právě čáp bílý, vlaštovka obecná, kukačka obecná a rorýs obecný jsou druhy, na něž se kampaň Spring Alive zaměřuje. „Projektem Jaro ožívá chceme u dětí a jejich rodin vzbudit zájem o přírodu a její ochranu a současně oslavit příchod jara i fenomén ptačí migrace,“ říká Lucie Hošková, koordinátorka kampaně Jaro ožívá.

„Dětem navíc nabízíme propojení zážitků v přírodě s jejich čím dál oblíbenějším médiem — internetem.“ Na stránkách projektu již nyní můžeme sledovat přílety čápů, vlaštovek i prvních rorýsů do jižněji položených zemí.

Kampaň Jaro ožívá je založena na sledování příletu zmíněných čtyř druhů ptáků skrze webové stránky www.springalive.net. Zúčastnit se je jednoduché — stačí si zaznamenat svá první pozorování těchto druhů a vložit je na www.springalive.net.

Každá zúčastněná země má svoji národní jazykovou verzi, kde lze na příslušných mapách a v tabulkách kontrolovat „postup jara“ Evropou či získat informace o sledovaných druzích a o možnostech jejich ochrany. Mezi jazykovými verzemi lze libovolně přecházet a sdílet tak své jarní zážitky s podobnými nadšenci z celé Evropy.

„Stránky pomáhají dětem i dospělým vysvětlit zákonitosti ptačí migrace, nutnost mezinárodní ochrany přírody či problematiku klimatických změn a jejich působení na ptáky. Výsledky projektu jsou zpracovávány odborníky z organizace BirdLife International s cílem zjistit faktory, které ovlivňují případné změny v tahovém chování ptáků,“ objasňuje smysl celého projektu Lucie Hošková.

V loňském roce 2009 bylo v celé kampani shromážděno přes třiadevadesát tisíc pozorování z více než třiceti zemí Evropy a zúčastnilo se 719 škol.

Česká republika se ve větším rozsahu účastní projektu Spring Alive letos poprvé. Zapojením Jihoafrické republiky se projekt rozšiřuje i na kontinent, na němž „naši“ ptáci tráví zimní období.

Projekt se také snaží upoutat pozornost ke stěhovavým druhům ptáků, jichž v posledních desetiletích kvapem úbývá. Například česká populace kukačky obecné se oproti počátku 80. let minulého století snížila o polovinu. I proto byla Českou společností ornitologickou vyhlášena Ptákem roku 2010 a každý vložený záznam prvního pozorování (či spíše poslechu) kukačky bude zařazen do soutěže o dalekohled.

Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) je občanské sdružení profesionálních i amatérských ornitologů a milovníků přírody, spolupracující v rámci mezinárodního sdružení BirdLife International s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa.

Další informace:

Webové stránky projektu Spring Alive