Začal proces s generálem Tolimirem kvůli Srebrenici

Redakce DR

Mezinárodní trestní tribunál v Haagu začal soudit bývalého generála Zdravka Tolimira, který je obviněn z genocidy, spiknutí ke genocidě, zločinů proti lidskosti a porušování válečného práva.

Mezinárodní trestní tribunál v Haagu začal soudit bývalého generála Zdravka Tolimira, který je obviněn z genocidy, spiknutí ke genocidě, zločinů proti lidskosti a porušování válečného práva.

V Haagu včera před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) začal proces s bývalým bosensko-srbským generálem Zdravkem Tolimirem, obviněným z podílu na vraždění Bosňáků (dříve Muslimů) dobytého bosenského města Srebrenica. Tolimir je obviněn z genocidy, spiknutí ke genocidě, zločinů proti lidskosti a porušování válečného práva, spáchaných v období od července do listopadu 1995.

„Kontroloval a přikazoval organizované věznění, popravování a pohřbívání tisíců muslimských mužů a chlapců," prohlásil dnes v úvodním vystoupení obžaloby prokurátor Nelson Thayer. „Zdravko Tolimir se dobrovolně rozhodl porušit své závazky a zapomenout na válečné právo. Uskutečňoval politiku výlučně srbského státu za pomoci zneužívání svých pravomocí," dodal podle agentury AFP.

Konkrétně je Tolimir obviněn, že po obsazení Srebrenici bosensko-srbskými jednotkami se osobně podílel na vraždění zajatých Bosňáků v oblasti Bratunace a Zvorniku. Jednotka pod jeho vedením podle žaloby zavraždila přes 1700 mužů a chlapců v obci Pilica. Dále se měl Tolimir podle žaloby podílet na zavraždění třiceti devíti obyvatel obce Bisina a devíti obyvatel obce Žepa.

Tolimir v předprocesním jednání vinu odmítl, stejně jako přidělení advokáta, hájit se při procesu hodlá sám, i když nemá právnické vzdělání. Soud to akceptoval, poučil však Tolimira, že při obhajobě musí postupovat podle advokátních pravidel daných obhájcům, a nikoli svévolně. Má proto přiděleného právního poradce, který však není oprávněn vystupovat jménem obžalovaného.

Zahájení procesu bylo již několikrát odloženo kvůli zdravotnímu stavu obžalovaného. V současnosti jednašedesátiletý Tolimir byl v devadesátých letech zástupcem vrchního velitele bosensko-srbské armády Ratka Mladiče, který stále ještě nebyl dopaden a skrývá se v Srbsku. Jeho vydání před ICTY je jednou z podmínek pro přibližování Bělehradu k Evropské unii.

    advertisment