Poslanecká sněmovna vybere nové členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Vratislav Dostál

Do příštího pátku musí poslanecké kluby rozhodnout o nominacích do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Plénum Poslanecké sněmovny pak rozhodne o osmi nových radních. Letos v květnu končí funkční období sedmi členům rady.

Kromě volby nových radních do Rady České televize rozhodne Poslanecká sněmovna o nových radních Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Příští týden v pátek končí lhůta pro nominace, redakci Deníku Referendum to potvrdila tajemnice sněmovní volební komise Jitka Václavíková.

Na rozdíl od volby do Rady České televize či Českého rozhlasu ale nominace nemají v kompetenci občanská sdružení, univerzity či církve, nýbrž sněmovní kluby. Každý z nich má právo nominovat své kandidáty.

O radních posléze rozhodne plénum Poslanecké sněmovny. Letos v květnu končí funkční období sedmi členům rady. Konkrétně předsedovi rady Ivanu Krejčímu a místopředsedům Milanu Bouškovi a Pavlu Foltánovi. Z řadových členů pak Martinu Bezouškovi, Janu Kostrhunovi, Daliboru Matulkovi a Jiřímu Šenkýřovi. Sněmovna zvolí osm nových radních, rada byla totiž neúplná, chyběl jí jeden člen.

Systém volby radních je dvoukolový. V prvním kole poslanci zaškrtnou maximálně osm jmen z celkové nabídky, tedy tolik, kolik je volných míst v radě. Pokud v prvním kole nedostane nadpoloviční většinu hlasů všech osm kandidátů, proběhne kolo druhé. Do něj postoupí dvojnásobný počet kandidátů, než kolik jich bude třeba dovolit do osmi.

Pokud tedy v prvním kole dostane nadpoloviční většinu hlasů například šest kandidátů, do druhé kola postoupí čtyři nejúspěšnější z nezvolených kandidátů kola prvního. Z nich pak poslanci vyberou zbylé dva radní.

Radu pro rozhlasové a televizní vysílání tvoří třináct členů, rada dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Členy rady, kterých je třináct, jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny na dobu šesti let. Člen rady musí mít více než dvacet pět let, musí mít trvalé bydliště v České republice a být trestně bezúhonný.

Do působnosti rady patří mimo jiné udělování, změny a odnímání licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání, vydávání, změny a zrušování rozhodnutí o registraci k provozování převzatého vysílání či monitorování vysílání a ukládání sankcí podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

    Diskuse (0 příspěvků)