Za práci se platí! Znělo na protestu proti Řízkárně

Redakce DR

V neděli odpoledne se uskutečnil protest proti pražské restauraci Řízkárna, která dluží mzdy bývalým zaměstnankyním a zaměstnancům, zúčastnilo se ho přes padesát lidí včetně několika poškozených.

V neděli proběhla demonstrace, průvod a blokáda restaurace Řízkárna, která dluží mzdy některým bývalým zaměstnancům. Akce se zúčastnilo přes padesát lidí včetně několika poškozených. Akci zorganizovaly Mostecká a Pražská solidární síť.

Demonstrace začala před stanicí metra Anděl, kde promluvila paní Gabriela, poškozená brigádnice. Přiblížila praktiky provozovatele Řízkárny Vladimíra Krulce, mezi které patří i šikanování lidí na pracovišti. Upozornila na to, že tyto praktiky nejsou podle její zkušenosti nové, neboť v restauraci pracovala ještě v roce 2012.

Demonstrující se následně vydali z Anděla ulicemi Plzeňská, Nad Zámečnicí a U Klikovky až k samotné restauraci. Provozovatel Krulec zde byl opakovaně vyzván k uhrazení dlužných mezd a o svých otřesných zkušenostech promluvili další poškození zaměstnanci.

Protestující závěrem akce obsadili prostory restaurace. Vzhledem k tomu, že provozovatel na požadavky poškozených nezareagoval, přislíbili účastníci demonstrace další protestní akce.

Na solidární sítě se obrací další osoby, kterým restaurace dluží mzdy. Předpokládá se, že provozovatel Krulec dluží za práci úhrnem sta tisíce korun. Vedle toho se několik bývalých zaměstnanců setkalo jak s hrubým zacházením, tak s neadekvátně dlouhou pracovní dobou. Zaměstnanci byli neustále pod drobnohledem kamerového systému, a to i v prostorách, které jsou určeny k převlékání. Solidární sítě poukazují také na nestandardní podmínky dohod o provedení práce, například na snímání otisků prstů.

Mostecká (MSS) a Pražská (SOL!S) solidární síť sdružují pracující, nezaměstnané, studenty a důchodce. Vychází z poznání, že jednotlivec sám je proti jednání chamtivých zaměstnavatelů bezbranný. Sítě jsou volným sdružením osob, které hají své členy prostřednictvím kolektivních přímých akcí, tedy bez spoléhání na politické a úřední zastupitele.