Konference Evropan Jaroslav Šabata připomněla pronikavého politického myslitele

Redakce DR

Pod patronátem bývalé europoslankyně Zuzany Brzobohaté — a jako poslední akce vyplývající z jejího mandátu — a města Brna se konala v prosinci v Brně konference Evropan Jaroslav Šabata.

Konferenci Evropan Jaroslav Šabata uspořádala Masarykova demokratická akademie ve spolupráci s Deníkem referendum loni 10. prosince ke Dni lidských práv.

První blok se zabýval způsoby, jimiž Jaroslav Šabata zprostředkovával evropské vlivy v českých zemích. Vystoupil v něm Jan Šícha, hovořil o zprostředkování vlivů německých, Ján Budaj o Šabatových výjimečných vazbách ke Slovensku, Petr Pospíchal o jeho Šabatově úloze v české politice.

Z prvního bloku dnes přinášíme krátké video Apoleny Rychlíkové. A na jiném místě zveřejňujeme esej Jana Šíchy, který zde přednesl. Píše v něm: „Když se Německo sjednotilo, nastal sjednocující proces v Evropě, který si Šabata, i když méně byrokraticky, představoval. Těžiště světových dějin se následně přesunulo mimo střední Evropu. Myslet svět se ze střední Evropy napříště dá jen v intimním spojení se německými demokraty.“

Video Apoleny Rychlíkové přibližuje několik myšlenek, které zazněly v rámci prvního bloku konference.

V druhém bloku, který se věnoval způsobům, jimž Šabata ovlivnil mezinárodní politiku, vystoupil Patrik Eichler, Jan Kavan a Jakub Patočka. Patrik Eichler se ve svém příspěvku zabýval tématem, co může být na Jaroslavu Šabatovi ještě předmětem dalšího odborného zkoumání, Jan Kavan přednesl upravený příspěvek, s nímž vystoupil předloni na vzpomínkové akci v Senátu.

Jakub Patočka přednesl nástin příspěvku o Šabatově vizi sjednocení Německa jako prostředku k transformaci Evropy v mezinárodně-politickou sílu nového typu. Příspěvek šéfredaktora DR spolu s videem z druhého bloku Konference Evropan Jaroslav Šabata zveřejníme v jednom z příštích víkendových vydání Deníku Referendum.

    Diskuse (0 příspěvků)