Sinice z Brněnské přehrady zmizí na dobu volební kampaně

Dušan Radovanovič

Povodí Moravy chce likvidovat sinice i za pomoci nebezpečných látek. Podle akademiků i ekologů bude ale experiment riskantní, příliš nákladný a málo efektivní. Podle Dětí Země zatím nikdo situaci něřeší jinak než jako předvolební trik.

Povodí Moravy dostalo od krajského úřadu v Brně výjimku pro použití závadných železitých látek. Správa moravského toku doufá, že jejich pomocí dokáže zbavit Brněnskou přehradu nadměrného množství sinic. Odborníci však mají o efektu těchto opatření pochybnosti.

Podobná opatření se zároveň chystají na vodních nádržích Plumlov a Luhačovice. Studie, kterou zpracoval Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR pro Ministerstvo zemědělství, se ovšem staví k těmto plánům poměrně kriticky.

Studie, jejíž text má Deník Referendum k dispozici, záporně odpověděla na dotaz ministerstva, zda jsou podobná opatření perspektivní, zajistí dlouhodobé řešení a zda se investice do nich vyplatí. „Pro nádrže obdobného typu, jako je nádrž Brno, existuje řada referencí, které ukazují neúčinnost opatření,“ uvádí studie.

„Podle našeho názoru je dosažení pozitivního efektu uvažovanými metodami reálné pouze v nádrži Luhačovice,“ píše se v průvodním dopise určeném vrchnímu řediteli úseku vodního hospodářství na Ministerstvu zemědělství Pavlu Punčochářovi.

Že se v případě likvidace sinic biopreparáty, železitými a huminovými látkami jedná o příliš drahý experiment s nejistým výsledkem, se obávají i Děti Země, které se řízení o použití těchto látek také zúčastnily. „Z podkladů ze spisu a z odborných materiálů, které jsme získali, nejsme přesvědčeni, zda se podaří za stovky milionů korun skutečně dlouhodobě zajistit nižší koncentrace sinic v přehradě, neboť se tím nezamezí značnému přísunu fosforu ze Svratky,“ vysvětluje Miroslav Patrik z Dětí Země.

Patrik zároveň ocenil fakt, že krajský úřad odmítl dát svolení k užití problematické látky PAX-18, kterou studie nedoporučila a u níž není prokázané, zda by negativně neovlivnila vodní živočichy. Odborníci také poukazují na fakt, že případný efekt na odstranění sinic bude s velkou pravděpodobností pouze krátkodobý.

„Zatím to spíše vypadá, že se přehrada letos za velké peníze prostě krátce vyčistí, aby před podzimními komunálními volbami mohly některé strany ukázat, že myslí i na lidi a nejen na sebe,“ komentuje situaci Miroslav Patrik.

Další informace:

Ecn.cz Proti sinicím mají pomoci železité látky — podle Dětí Země může být efekt sporný

    Diskuse