Počet ohlášených případů týraných a zneužívaných dětí neklesá

Vratislav Dostál

V roce 2013 evidovalo ministerstvo práce a sociálních věcí na tisíc ohlášených případů psychického týrání dětí, což je o sto více než v roce předchozím. Přitom v roce 2005 bylo podezření na psychické týrání v 627 případech.

Na 19. listopadu připadá Světový den prevence týrání a zneužívání dětí a o den později si připomeneme vznik Úmluvy o právech dětí. Přitom počet ohlášených případů týraných a zneužívaných dětí v posledních letech neklesá.

Například v loňském roce evidovalo ministerstvo práce a sociálních věcí na tisíc ohlášených případů psychického týrání dětí, což je o sto více než v roce 2012. Přitom například v roce 2005 bylo podezření na psychické týrání v 627 případech. Čísla statistiky ministerstva práce jsou podle expertů pouze vrcholem ledovce.

„V současné době sledujeme smutný příběh porušení mnoha článků úmluvy, v příběhu dvou chlapců, kteří byli odebráni v Norsku české mamince. Ta již čtvrtým rokem bojuje o jejich navrácení. Přestože dochází k porušení mnoha článků Úmluvy a intervencím za vrácení dvou dětí k matce a prarodičům, juvenilní norská justice vítězí,“ připomíná ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Vláda vyhlásila ve své národní strategii prevence násilí na dětech v České republice na období 2008 — 2018 nulovou toleranci k násilí na dětech, podporu primární prevence, zvýšení profesionality odborníků v oblasti ochrany dětí a vybudování národního monitorovacího střediska.

„Snažíme se spojit laickou i odbornou veřejnost k vyšší vnímavosti vůči násilí páchaném na dětech. Prostřednictvím osvětové činnosti nadace otevíráme společenská tabu spojená s týráním, sexuálním zneužíváním a zanedbáváním dětí. Dlouhodobě nás trápí vysoký počet dětí v ústavní výchově, odebírání dětí důsledkem sociální a ekonomické situace a umisťování dětí, které jsou součástí rozvodového ,boje‘, do psychiatrické léčebny,“ vysvětluje Markéta Sodovková z Nadace Naše dítě.

Světový den prevence týrání a zneužívání dětí vyhlásila Nadace ženského světového summitu a mezinárodní koalice 150 nevládních organizací z šedesáti zemí světa. Česká republika se ke svátku připojila v roce 2001.

V roce 1989 se členské státy OSN zavázaly k dodržování Úmluvy práv dítěte, která se vztahuje na všechny děti bez rozdílu pohlaví, národnosti nebo barvě pleti. Dne 20. listopadu se po celém světě připomíná vznik úmluvy, k níž se Česká republika připojila v roce 1993.

„Úmluva o právech dítěte pokrývá všechny oblasti potřebné k ochraně dítěte. Přeji si, aby byla naplněna především její preambule ‚Dítě má vyrůstat v rodině, v atmosféře štěstí lásky a porozumění.‘ Dobrá rodina je skutečně nejlepší ochranou dítěte,“ zdůrazňuje Baudyšová.

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier by se rád zasadil o vznik dětského ombudsmana, Česká republika je totiž jednou ze čtyř zemí Evropské unie, které nemají žádnou instituci, jež by se právy dětí zabývala. Sobotková vlada ho také pověřila, aby možnosti případného vzniku dětského ombudsmana prozkoumal.