Popírači změn klimatu dříve odmítali i vliv kouření na plíce

Anna Sedláčková

Americký ekonom Jeffrey Sachs píše pro Guardian o tom, že popírači klimatických změn jen zdržují přijetí záchranných opatření. Poukazováním na nesrovnalosti v závěrech vědců zpochybňují celou klimatologii, což je podle Sachse ale matoucí.

Zpochybňovat vědecké poznatky o klimatických změnách se ideologové a liberální think-tanky snaží téměř třicet let, třebaže jsou jejich argumenty opakovaně vyvraceny. Jejich agresivní veřejná propaganda však působí zmatek a zdržuje, píše ve své analýze v Observeru, nedělním vydání deníku Guardian, americký ekonom Jeffrey Sachs.

Před prosincovým kodaňským summitem o klimatických změnách skeptici nařkli vědce z Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) ze záměrného zkreslování naměřených dat. Veřejnost podobné útoky znejisťují: pokud se odborníci nedokáží shodnout na poznatcích o klimatické krizi, proč by na ni světové vlády měly utrácet miliardy?

Zveličování vědeckých neshod je podle Sachse taktika, kterou se skeptikové snaží zastavit jednání ve věci klimatických změn od osmdesátých let minulého století. Náklady hradí zájmové skupiny jako například společnost Exxon Mobil, které nechtějí platit dodatečné náklady za regulace.

O tricích popíračů globálního oteplování bylo v poslední době napsáno mnoho publikací. V knize Obchodníci s pochybami (Merchants of Doubt), jež se na trhu objeví v polovině letošního roku, autorský tandem Naomi Oreskesová a Erik Conway odhaluje, že diskreditovat vědecké bádání a mást veřejnost se s využitím stránky komentářů newyorského deníku Wall Street Journal snaží stále tatáž skupina lidí.

„Iniciativy proti zákrokům vůči klimatickým změnám v mnoha případech podporují stejné zájmové skupiny, organizace i jednotlivci, kteří se snažili pomoci tabákovému průmyslu popírat vztah mezi kouřením a rakovinou plic,“ srovnává ředitel Institutu Země na newyorské Kolumbijské univerzitě Sachs. Titíž lidé později bojovali proti vědeckým důkazům, že oxidy síry z uhelných elektráren způsobují kyselé deště, anebo zpochybňovali, že freony narušují ozonovou vrstvu.

Poslední série útoků se vztahovala ke krádeži emailů klimatologů z Východoanglické univerzity a k chybě ve zprávě IPCC ohledně rychlosti tání ledovců. Co se emailů týče, zpochybňovaná výzkumná práce podle Sachse představuje pouhý zlomek vědeckých důkazů svědčících o realitě a naléhavosti člověkem způsobených klimatických změn.

IPCC zase uveřejňuje tisíce stran textu, ve kterém se chyby jistě vyskytují, ale svědčí pouze o tom, že lidskému pochybení se nelze vyhnout, nikoliv o zásadních nedostatcích klimatologie.

Když se zprávy o ukradených emailech a chybě vědců z IPCC objevily na veřejnosti, zahájili komentátoři Wall Street Journalu kampaň popisující klimatologii jako podvod a konspiraci a vinili vědce z toho, že se pomocí vykonstruovaných důkazů snaží vymoci vládní výzkumné granty.

„Vzhledem k tomu, že nařčení vědci zasvětili svůj život hledání pravdy a v porovnání se svými kolegy z oblasti finančnictví a obchodu na tom rozhodně nezbohatli, jsem ta obvinění nejdřív považoval za absurdní. Pak jsem si ale uvědomil, že skoro stejný argument (…) v minulosti používal Wall Street Journal a jiní v boji proti regulacím tabáku, kyselých dešťů, nepřímého kouření a dalších nebezpečných škodlivin,“ popisuje Sachs.

Zpráva klimatologů je přitom ve svém úhrnu podle Sachse jasná: rozsáhlé využívání ropy, uhlí a plynu ohrožuje planetární ekosystém, podněcuje klimatické změny a způsobuje například extrémní bouře či sucha, které ničí zásoby potravin a zhoršují kvalitu života na planetě.

Abychom snížili nebezpečný vliv lidské činnosti na klima, musíme nutně změnit energetické, dopravní, potravinové, průmyslové a stavební návyky. Je naší odpovědností naslouchat Mezivládnímu panelu pro klimatické změny a klimatologům, porozumět jejich sdělení a chovat se podle nich, uzavírá Sachs.

Další informace:

Observer Climate Skeptics Are Recycled Critics of Controls on Tobacco and Acid Rain