Zranění účastníci šumavské blokády podali trestní oznámení na zasahující policisty

Vratislav Dostál

Radovan Čáp, Alexandra Mateásková, Jan Skalík a Tomáš Birčák se domáhají toho, aby se policisté zasahující proti účastníkům blokády nelegálního kácení na Šumavě v létě roku 2011 zpovídali za způsobená zranění a porušení zákona.

Chtěl pouze doprovodit dceru na policejní služebnu, místo toho má dodnes zdravotní následky po zásahu policistů. Radovan Čáp a další tři lidé se domáhají toho, aby se policisté zasahující proti účastníkům blokády nelegálního kácení na Šumavě v létě roku 2011 zpovídali za způsobená zranění a porušení zákona. Trestní oznámení na konkrétní policisty předali na pražské Vrchní státní zastupitelství.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Čtyři poškození zakusili od příslušníků policie řadu nepřípustných zákroků: Radovanu Čápovi při zásahu nalomili žebra, Jan Skalík byl dušený a škrcený, Alexandra Mateásková byla mimo jiné nucena od zasahujících obhájců pořádku trpět nemístné sexuální narážky, Tomáš Birčák si ze zásahu odnesl zdravotní límec na krku po „narovnání“ krční páteře.

Pravomocný rozsudek Krajského soudu v Plzni, který občanskou blokádu označil za zcela legitimní a legální, a snaha o odpolitizování kontroly policie přináší novou situaci. Poškození proto věří, že pět stran textu nového trestního oznámení a 125 stran příloh obsahující veškeré shromážděné důkazy a znění původních trestních oznámení teď zajistí řádné prošetření všech činů.

Dle názoru právních konzultantů, kteří s poškozenými spolupracují, se jedná o především o trestné činy mučení a jiné nelidské a kruté zacházení. Oběti policejního násilí podaly trestní oznámení už v létě 2011.

Tehdejší plzeňská policejní inspekce podřízená krajskému řediteli policie plukovníku Knížeti, který zásah proti blokádě nařídil, všechna obvinění plošně zamítla pro neprůkaznost. Přitom zákrok proti Radovanu Čápovi natočily z různých úhlů hned dvě kamery. „Chtěli jsme jen, aby krajský policejní ředitel Kníže přijal zodpovědnost za soudem kritizovaný zpackaný postup policistů, omluvil se všem poškozeným a nejlépe rezignoval,“ připomněl Jan Skalík.

„Plukovník Kníže odmítá respektovat pravomocné rozhodnutí soudu, což v právním státě považujeme za zcela nepřípustné. Když se funkcionáři, kteří rozdávali rozkazy v rozporu se zákonem, vyhýbají zodpovědnosti, je pro nás podání trestních oznámení na policisty jedinou možností, jak se domoct spravedlnosti za zranění, jež nám způsobili,“ dodává Skalík.

Na sklonku ledna krajský soud v Plzni rozhodl, že občanská blokáda, která v létě 2011 bránila kácení vzácného horského lesa na Ptačím potoce v Národním parku Šumava, byla pokojná, oprávněná a naprosto v souladu se zákonem, zatímco policejní zásah proti ní byl protiprávní, stejně jako samotné kácení.

Soudní rozsudek legitimizující nenásilnou akci občanské neposlušnosti jako oprávněný krajní prostředek obrany veřejného zájmu dosud nemá v České republice obdoby. „Občanská sdružení na ochranu přírody byla zcela zbaven[a] možnosti chránit zájmy ochrany a přírody v době před přistoupením k těžbě dřeva. Za této situace se nelze vůbec divit tomu, že jako poslední možnost, jak zabránit zvůli správních orgánů, bylo zvoleno vyhlášení blokády nezákonné těžby,“ píše se totiž v rozsudku.

Soud také znovu potvrdil, že kácení stromů v divokých horských lesích u Ptačího potoka bylo nezákonné. Navíc rozsudek říká, že policie dokonce nezákonnou těžbu kryla: „Odpůrce [policie] musel nebo alespoň měl vědět, že svým zákrokem poskytuje ochranu nezákonné těžbě na území národního parku, a to v demokratickém právním státě tím nejhorším možným způsobem, násilným zásahem proti demonstrantům.“

    Diskuse