Tripartita projednala rozpočet, odbory vládní návrh chválí

Vratislav Dostál

Podle předsedy vlády Bohuslava Sobotky je prioritou rozpočtu na příští rok podpora ekonomického růstu a zaměstnanosti. Odboráři oceňují především navýšení mezd státních zaměstnanců a podporu investic.

Ve středu večer se na jednání tripartity zástupci vlády, zaměstnanců a zaměstnavatelů shodli na základní podobě vládního návrhu rozpočtu pro rok 2015.  Jeho základní prioritou je podle premiéra a předsedy sociální demokracie Bohuslava Sobotky především podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Návrh zákona počítá se zvýšením platů státních zaměstnanců o 3,5 % v zájmu oživení spotřeby domácností jako dosud zanedbávané složky HDP. Stejným směrem míří i chystané znovuzavedení plné valorizace penzí. Dalším prorůstovým opatřením bude podle vlády přidání prostředků do dopravy, jejíž rozvoj se pozitivně promítne v celé ekonomice.

Odbory těsně před jednáním zveřejnily detailní analýzu navrhovaného rozpočtu. Materiál připomíná, že pokud chceme pochopit zásadní kvalitativní změny obsažené v předkládaném rozpočtu na rok 2015 — v prvním skutečně vlastním rozpočtu současné vládní koalice — musíme se vrátit k původním rámcům rozpočtového výhledu na rok 2015, který byl součástí rozpočtu na rok 2014.

Právě porovnání těchto dvou návrhů plasticky podle ČMKOS ukazuje zásadní kvalitativní změny v přístupu k rozpočtové politice mezi současnou a předchozí vládní koalicí. Změny, na které se při „boji v přímém přenosu“ o výši jednotlivých rozpočtových kapitol, neprávem zapomíná.

Experti ČMKOS tvrdí, že došlo k výraznému kvantitativnímu i kvalitativnímu posunu. „Samozřejmě byl aktualizován vývoj příjmů i výdajů podle aktuálního vývoje plnění rozpočtu v letošním roce a také podle nové predikce vývoje ekonomiky pro rok 2015 . Jako podstatný faktor zvýšení příjmů i výdajů rozpočtu se však ukázala především realizace systémových změn vyplývajících z programového prohlášení vlády,“ uvedly odbory.

Na prvním místě připomínají zrušení jednotného inkasního místa. „Tento krok není doposud společností plně doceněn, pro ČMKOS však má tento krok zásadní význam. Je totiž zřejmé, že zrušení JIM je naprosto fatální podmínkou pro prosazení celé řady záměrů programového prohlášení. Nejde přitom jen o úsporu v rozpočtu (asi osm miliard korun), ale především o zabránění dalšímu prohlubování deformací v daňovém systému ČR,“ uvedly odbory.

ČMKOS v této souvislosti hodnotí pozitivně, že dochází k revokaci celé baterie daňových opatření zaměřených proti zaměstnancům a odborům . Další systémovou změnou je snížení DPH na léky, knihy a nenahraditelnou dětskou výživu na deset procent, což bude znamenat výraznou úlevu pro platby především seniorů a rodin s dětmi. Obdobným skupinám pomůže i zrušení zdravotních poplatků, které bude poskytovatelům kompenzováno. Přímo pro rodiny s dětmi je pak určeno zvýšení daňové slevy na druhé a další dítě o 200 korun měsíčně.

Odbory dále zmiňují zvýšení průměrného důchodu o 205 korun a znovuzavedení daňového odpočtu u pracujících důchodců. Dalším pozitivním bodem navrhovaného rozpočtu je podle ČMKOS navýšení příspěvků na dopravní infrastrukturu, posílení místních rozpočtů či znovuzavedení systému zelené nafty, jež by mělo posílit oblast zemědělství.

V neposlední míře vládu chválí za to, že plánuje výrazně zvyšit podíl investic podporujících ekonomický růst. „Českomoravská konfederace odborových svazů oceňuje současnou koalici za to, že se jednoznačně snaží naplňovat sliby občanům, formulovaným v jejím programovém prohlášení. Všechny výše uvedené kroky koalice jsou v naprostém souladu s dlouhodobým programovým směřováním ČMKOS a ČMKOS je proto plně podporuje,“ uvedly odbory v dokumentu.

ČMKOS zároveň oceňuje, že se všechny tyto priority navrhují realizovat souběžně s poklesem deficitu (ten by měl dosáhnout hodnoty 100 mld. Kč) a při stagnaci zdanění. Pozitivně vnímá i skutečnost, že se — i přes to, že se pro rok 2015 nedá v zásadě počítat s pozitivním efektem ze zásadních opatření boje proti daňovým únikům — podařilo identifikovat a využít dodatečné příjmy, ze kterých budou hrazeny programové priority vlády v roce 2015.

„Na příjmové straně rozpočtu se vedle zlepšení výběru daní (které je spojené především se zrušením JIM a počínajícím oživením), a výraznější aktivizací příjmů ze státních podniků a státních účastí v některých firmách, navrhuje aktivizace zdrojů, které byly doposud jako důležitý zdroj příjmů veřejných financí opomíjeny — především příjem z nárůstu úhrad z vydobytých nerostů,“ píší odboráři

Na druhou stranu ale připomínají, že strukturální problém rozpočtu přetrvává. „Koneckonců se nedá předpokládat, že by se dal v naší rozpočtové realitě dané poměrně nízkým stupněm přerozdělení jednoduše odstranit. Podle návrhu rozpočtu se v roce 2015 bude pohybovat složená daňová kvóta na úrovni 34,6 % a konsolidovaná složená daňová kvóta (tj. po odečtu daní a pojistného, které platí stát „sám sobě“), 32,6 % . Tato úroveň řadí ČR mezi státy s velmi nízkou úrovní přerozdělení v rámci EU,“ připomínají odboráři.

Zároveň upozorňují na rizika státního rozpočtu. „Vývoj plnění rozpočtu za osm měsíců letošního roku podle našeho názoru potvrdil již déle trvající obavy, že vývoj rozpočtu v letošním roce je jedním z nejzásadnějších problémů současné hospodářské politiky ČR,“ uvedli s tím, že po šesti letech ekonomické krize, způsobené v druhé fázi přehnanou rozpočtovou restrikcí je v české ekonomice patrné oživení.

Růstové impulsy pro českou ekonomiku přitom pocházejí především z vnějšího prostředí. A odbory upozorňují, že se tu v současné době situace zhoršuje. „Eurozóna jako celek stále ještě roste (II. Q 0,7 %), avšak pro Českou republiku klíčové Německo (jak delší dobu naznačuje negativní vývoj německého průmyslu) zaznamenalo mezi čtvrtletími pokles o -0,2 %. (stejně tak Itálie). Tato situace by v kombinaci s vyhrocením situace na Ukrajině mohla sama o sobě výrazně zkomplikovat růstové ambice české ekonomiky,“ varují odboráři.