Arnika upozorňuje na přítomnost toxických ftalátů ve školních pomůckách

Vratislav Dostál

Nezisková organizace chce mimo jiné poukázat na mezeru v evropských předpisech, které děti nechrání před škodlivými ftaláty dostatečně. Školní pomůcky totiž nepatří na seznam předmětů pro péči o děti zcela jednoznačně.

Ve třech z jedenácti analyzovaných částí školních pomůcek a výbavy pro děti na léto prokázaly testy přítomnost ftalátů v množství, které překračuje limit pro hračky a pomůcky pro děti. Jedná se o penál Transformers - Optimus Prime, který obsahoval více než patnáct procent rizikového ftalátu DEHP na hmotnost výrobku na povrchu a další ftaláty ve vnitřním vybavení, a 21st Century, jehož povrchová fólie obsahovala bohatý koktejl ftalátů.

Nevládní organizace chce mimo jiné poukázat na mezeru v evropských předpisech, které děti nechrání před škodlivými ftaláty dostatečně. Školní pomůcky totiž nepatří na seznam předmětů pro péči o děti zcela jednoznačně, a to přesto, že ani v jejich případě nelze vyloučit, že je budou děti vkládat do úst.

Arnika nechala prověřit například penály, gumy, pouzdra na tužky, sandále anebo potápěčské brýle. Test na kadmium, kterému se podrobily další dva výrobky, dopadl dobře.

„O výsledcích testů informujeme Českou obchodní inspekci. Rodiče se při nákupu školních potřeb, hraček a dalších předmětů pro děti mohou problematickým ftalátům vyhnout tak, že prostě nebudou kupovat výrobky z měkčeného PVC. Pokud nejsou dostatečně jasně označeny, měli by alespoň tuto základní informaci obdržet od prodavačů. Další informace včetně databáze nebezpečných výrobků nabízejí internetové stránky Arniky,“ řekl mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Výsledky testů sice neprokazují jasně, že je chemická bezpečnost výrobků na českém trhu na vysoké úrovni, ale už při samotném nákupu pracovníci Arniky zaznamenali výrazné zlepšení. „Ze vzorku pěti školních potřeb a dalších pěti předmětů pro děti nelze vyvozovat dalekosáhlé závěry. Ale za potěšující bych označil, že výběr výrobků, které nebyly z PVC, je mnohem větší než před lety,“ uvedl vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika Jindřich Petrlík.

„Schválně jsme vycestovali i do papírnictví mimo Prahu, kde jsme podezřelé výrobky z PVC nenašli. Nicméně výsledek analýz prokazuje na to, že se k nám výrobky obsahující problematické ftaláty stále dostávají. Narazili jsme na ně i v našem průzkumu limitovaném financemi, jež byly k dispozici na chemické analýzy,“ doplnil Petrlík.

Na nebezpečí plynoucí z používání PVC zejména tam, kde s ním přicházejí do kontaktu malé děti, upozorňuje Arnika dlouhodobě. „V rámci projektu Máme právo vědět jsme v reedici vydali knihu Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně, která je rozšířená právě o kapitolu zaměřenou na nebezpečí chemických látek v předmětech pro děti,“ upozornila Karolína Brabcová z Arniky.