Transparency International upozorňuje na miliardové restituční machinace

Vratislav Dostál

Na žádost kojeneckého ústavu v Krči prověřuje Transparency International miliardové machinace s pozemky v rámci uplatňování náhradních restitučních nároků. Vládu zároveň vyzývá, aby se případem důsledně zabývala.

Na žádost kojeneckého ústavu v Krči prověřuje již několik měsíců Transparency International (TI) miliardové machinace s pozemky v rámci uplatňování náhradních restitučních nároků. Hrozí mu totiž ztráta zahrady, jejíhož vlastnictví se prostřednictvím svého advokáta Honzíka domáhá „falešná“ restituentka Bednářová.

Zjištění TI ukazují na podezření z organizovaného protiprávního jednání, jehož charakter a rozsah nemá v polistopadové historii obdoby. Podstata jednání spočívá v uplatnění restitučního nároku na vydání náhradního pozemku, kdy původní pozemky vlastněné velkostatkářem Bečvářem nemohou být státem navráceny.

Tyto náhradní pozemky mohou dle zákona získat pouze přímí potomci vlastníka původního pozemku, v inkriminovaných případech však pozemky restituovala paní Bednářová, dědička ze závěti, nikoliv pokrevní příbuzná velkostatkáře Bečváře.

Pod záminkou nápravy křivd spáchaných komunistickým režimem tak podle Tranparency International stát postupně přichází o velmi lukrativní pozemky, jež nakonec končí v rukou neznámých vlastníků.

Již získané pozemky byly navíc převedeny na obchodní společnosti s nejasnou majetkovou strukturou končící v daňových rájích. Proto TI vyzvala premiéra Bohuslava Sobotku z ČSSD a ministra zemědělství Mariana Jurečku z KDU-ČSL, aby se těmito kauzami v rámci svých zákonných možností důsledně zabývali, včetně odpovědnosti bývalého vedení Pozemkového úřadu a Pozemkového fondu.

„Pane premiére, pane ministře, dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste řešení této kauzy věnovali maximální péči a zajistili, že státní aparát podnikne všechny legální kroky k překažení a zastavení tohoto protiprávního jednání a k omezení škody,“ píše se v dopise.

TI premiéra a ministra zemědělství upozorňuje, že se jedná o naprosto mimořádnou kauzu, kde jde o veřejné prostředky v řádu miliard korun. Redakce Deníku Referendum se pokuší zjistit stanovisko prvního místopředsedy lidovců Mariana Jurečky.

„Pod záminkou restitučního napravení křivd mohou být páchány křivdy nové. Příběh má též velmi silnou sociální dimenzi, kdy tento až téměř organizovaný zločin může mít za následek ztrátu zahrady kojeneckého ústavu v Krči nebo může připravit Thomayerovu nemocnici o velmi lukrativní pozemky,“ píše David Ondráčka z TI v dopise adresovaném premiérovi a ministru zemědělství.

„Jde o odkrytí Pandořiny skříňky. Je jasné, že takto propracovaný mechanismus se nezrodil v hlavě jediné neoprávněné restituentky, která jej pak prostřednictvím ,nevědoucího' advokáta realizovala, a další obětí jejího podvodu se staly příslušné úřady,“ tvrdí vedoucí právní poradny Radka Pavlišová.

Transparency se obává, aby celý mimořádně propracovaný mechanismus nesměřoval k tomu, že určitá organizovaná skupina získá či již získala neoprávněný prospěchu značného rozsahu.

„Je velmi pravděpodobné, že došlo ke korupčnímu jednání jak na Pozemkovém úřadu, tak na Pozemkovém fondu, kde byl vznesen a následně uznán falešný restituční nárok, podle nějž jsou pozemky vydávány,“ připomíná protikorupční organizace.

Podle Pavlišové je proto potřeba prověřit veškeré okolnosti průběhu kauzy, zejména role všech zainteresovaných osob, včetně advokátů a firem, na něž byly pozemky převedeny. Hlavní odpovědnost dle názoru TI leží na bedrech Státního pozemkového úřadu.

Zvláštní pozornosti by nemělo ujít ani převádění vydaných pozemků na anonymní akciové společnosti a možné provize třetím stranám z těchto transakcí, které mohou končit až u tzv. politických kmotrů. Předmětné subjekty by podle TI měly být rozhodně v hledáčku finančních úřadů, orgánů činných v trestním řízení a FAÚ.

    Diskuse