Alternativa 50+ zahajuje kampaň proti věkové diskriminaci na trhu práce

Vratislav Dostál

V úterý zahájí společnost Alternativa 50+ kampaň proti věkové diskriminaci a za mezigenerační solidaritu na trhu práce. Kampaň poukazuje na přetrvávání negativních věkových stereotypů v české společnosti, které znevýhodňují lidi po padesátce.

V úterý zahájí společnost Alternativa 50+ kampaň proti věkové diskriminaci a za mezigenerační solidaritu na trhu práce. Jejím cílem je upozornit na problematiku přetrvávající věkové diskriminace v české společnosti.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Chceme poukázat na to, že skutečné schopnosti a dovednosti nesouvisí jen s věkem. Bohužel řada českých zaměstnavatelů by chtěla nejlépe zaměstnance do třiceti let, které považuje za nejflexibilnější a nejschopnější, ale rovnou s třicetiletou praxí. Ale podle stáří skutečně nepoznáte, kdo co umí a co dokáže,” uvedla Nikola Šimandlová z organizace Alternativa 50+.

Kampaň proběhne formou pohlednic a plakátů, distribuovány budou na několika místech České republiky. Součástí kampaně proti věkové diskriminaci je i video, které se zaměřuje na problematiku postavení starších osob na trhu práce. Veřejnost informuje o tom, s čím se osoby starší padesáti let a osoby pečující setkávají, se kterými potížemi se musejí vypořádat a co mohou v dané situaci dělat.

Kampaň také upozorní na poradenské služby organizace Alternativa 50+, které jsou poskytovány bezplatně jak lidem, kteří se setkají s diskriminací na základě věku nebo pohlaví, tak i zaměstnavatelům. Právní poradnu Alternativy 50+ je možné využít osobně, telefonicky nebo on-line. Určena je mužům a ženám, kteří se potýkají s diskriminací a znevýhodňováním na základě věku a pohlaví na trhu práce, v péči o závislou osobu nebo ve vzdělání.

Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti v české a evropské společnosti a to především v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů.

Organizace tvrdí, že diverzita na úrovni zaměstnavatelů, organizací i společnosti je nejvhodnějším nástrojem pro zapojení různorodých skupin obyvatel, využití jejich talentu a také nástrojem proti diskriminaci, která negativně ovlivňuje nejen dotčené jedince, ale také celou společnost.

Alternativa 50+ se v roce 2013 stala členem platformy pro lidská práva, která prosadila zřízení Ministerstva pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. V roce 2014 se stala členem evropské platformy AGE, která sdružuje více než 170 organizací, které se věnují problematice lidí 50+.

    Diskuse