Vznikl projekt na podporu zaměstnanosti mladých Romů

Vratislav Dostál

Díky projektu Učíme se prací a nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti se podařilo najít zaměstnavatele, kteří zaměstnali mladé Romy a dali jim tak šanci usilovat o lepší postavení ve společnosti.

Z dlouhodobé praxe Centra poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servisu vyplývá, že na okraji chudoby se ocitají již mladí Romové, kteří doposud nedostali u zaměstnavatelů šanci uplatnit své dovednosti.

Právě proto vznikl projekt Učíme se prací, který nabízí dlouhodobě nezaměstnaným lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí v Jihomoravském kraji soubor aktivit pro získání zaměstnání a zvýšení svých obecných i odborných kompetencí využitelných na trhu práce. Projekt v letošním roce zprostředkoval práci již osmi mladým lidem do šestadvaceti let.

Pracují na pozicích administrativní pracovnice správy nemovitostí, pracovník pro údržbu travnatých ploch VUT Brno, v zařízení sociálních služeb Betánie, v kavárně Tři ocásci v Brně na pozici cukrářka, ve firmě na zpracování papíru, ve stavební firmě jako administrativní pracovnice či jako operátor provozu staveniště.

Projekt Učíme se prací je pouze částí služeb poskytovaných v Centru poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servisu. Klientů, kteří mají zájem pracovat, je údajně během celého roku několik set, zaměstnat se jich podaří ale pouhých asi dvacet procent.

„Je pro nás příjemné slyšet od zaměstnavatelů, kteří na začátku nechtěli dát šanci Romům ve svých firmách a měli velké obavy ze vzájemné spolupráce, jak jsou s novými zaměstnanci spokojeni,“ uvedla koordinátorka projektu Lenka Maléřová.

Dle svých slov věří, že díky těmto pozitivním zkušenostem bude přibývat zaměstnavatelů, kteří se nebudou obávat zaměstnat pracovníky bez ohledu na romský původ. „Možná si to zaměstnavatelé ani neuvědomují, ale můžou tak ovlivnit jejich budoucnost,“ dodává Maléřová.