Sobotkova vláda navýšila platby za státní pojištěnce

Vratislav Dostál

Vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce, které do zdravotnického systému přinese chybějící peníze potřebné pro splnění koaličního slibu o rušení všech zdravotnických poplatků s výjimkou platby za návštěvu pohotovosti.

Koaliční vláda Bohuslava Sobotky v pondělí schválila navýšení plateb za státní pojištěnce ze současných 787 na 845 korun. Koalice tak potvrdila, že se zasadí o zrušení všech zdravotnických poplatků s výjimkou devadesátikorunové platby za návštěvu pohotovosti.

„Výsledek dnešního jednání je dobrou zprávou pro pacienty, lékaře a poskytovatele zdravotní péče. Vláda bude kompenzovat výpadek ze zrušených regulačních poplatků zvýšením plateb za státní pojištěnce na 845 korun. Pro zdravotnictví to znamená přínos 2,1 miliardy v letošním roce a 4,2 miliardy v roce příštím,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Zdůraznil, že ministři také diskutovali o záměrech na zvýšení transparentnosti a úsporách ve zdravotnictví. „První kroky už jsem v tomto učinil, bude zřízená přístrojová komise, pracuje se na zveřejnění smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče a podařilo se zarazit vynakládání veřejných peněz na akvizice pojištěnců,“ vysvětli Němeček.

Ministerstvo zdravotnictví připraví legislativu, na jejímž základě bude letošní výpadek příjmů poskytovatelů lůžkové péče kompenzován platbami ze zdravotních pojišťoven. Peníze budou mezi jednotlivá zařízení rozděleny na základě tzv. lůžkodnů ve výši sto korun za den.

Ministerstvo uvedlo, že se bude pro určení celkové částky vycházet z referenčního období roku 2013, přičemž kompenzovány budou pouze ty případy hospitalizace, k nimž byl vykázán signální kód o výběru regulačního poplatku. Transfer financí proběhne ve dvou vlnách, první do 31. 7. 2014 a druhá do 31. 12. 2014.

Zvýšení platby za státní pojištěnce na navrhovaných 845 korun přinese v roce 2015 celkem 4,2 miliard korun navíc. Tyto peníze budou na základě úhradové vyhlášky v příštím roce použity ke kompenzaci výpadku příjmů po zrušení další části regulačních poplatků od 1. Ledna roku 2015.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky má ministr zdravotnictví za úkol představit do dvou týdnů plán úspor. Němeček v této souvisloti uvedl, že jeho resort již započal kroky ke zvyšování transparentnosti a větším úsporám financí ve zdravotnictví, které zároveň povedou ke zvýšení kvality poskytované zdravotní péče pacientům.

V horizontu dvou týdnů vznikne tzv. přístrojová komise, což bude společný orgán ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, České lékařské komory a odborných společností, který bude posuzovat vstup nákladné zdravotnické techniky do systému tak, aby byla efektivně využívána.

Ministerstvo také připravuje zahájení přísnějšího ekonomického vedení přímo řízených organizací, které počítá s pravidelným reportováním, motivací vedení ke kvalitně poskytované péči a ekonomické stabilizaci. Ministerstvo v neposlední řadě zahájilo první kroky ke zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče.