Křeček chce prošetřit devastaci bývalého obchodního domu Textilia v Ostravě

Vratislav Dostál

Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček se chce zabývat devastací památkově chráněných objektů bývalého obchodního domu Textilia — Ostravica a Moravsko-ostravské obchodní a průmyslové banky v Ostravě.

Zástupce veřejné ochránkyně práv se začal z vlastní iniciativy zabývat devastací památkově chráněných objektů bývalého obchodního domu Textilia — Ostravica a Moravsko-ostravské obchodní a průmyslové banky v Ostravě. Dosavadní poznatky podle něj totiž nasvědčují tomu, že vlastník — společnost Amadeus Real — dlouhodobě zanedbává péči o tuto kulturní památku a neprovádí ani základní údržbu.

Takové jednání je přitom podle Křečka v rozporu se stavebním zákonem i zákonem o státní památkové péči. Zástupce ochránkyně se proto rozhodl prověřit postup orgánů státu vůči vlastníkovi. Připomněl, že zkáza obchodního domu začala před třinácti roky, kdy se při nepovolené rekonstrukci zřítil strop. Následné nedostatečné zajištění objektu proti vnikání a devastační činnosti nežádoucích osob vedlo ke zhoršení stavebně-technického stavu objektu, který je nyní kritický.

„Jak vyplývá z hodnocení Národního památkového ústavu, opakované zatékání způsobené chybějící střešní krytinou nad dvorními trakty, chybějící částí okapového systému a okenních výplní výrazně přispělo k rozvoji statických poruch, ke zničení konstrukcí krovů, poškození stropů, obvodového zdiva a k devastaci interiérů,“ uvedl Křeček.

V důsledku nezabezpečení objektu pak došlo ke zcizování ocelových prvků nosných konstrukcí, což se negativně projevilo na narušení stability. Objekt je proto zařazen na seznam nejohroženějších kulturních památek v České republice.

Úřady se v letech 2011-2013 snažily přimět vlastníka k plnění zákonem stanovených povinností. Vzhledem k nečinnosti vlastníka s ním bylo zahájeno správní řízení a za zanedbání péče o památkově chráněné stavby mu byla uložena pokuta, která však dosud není pravomocná.

Současně bylo vlastníkovi nařízeno provést do konce února 2014 udržovací práce k zabezpečení objektu, aby nedocházelo k další devastaci, v první řadě zamezit zatékání do objektu.

Podle Křečka nelze přehlédnout podobnost s kauzou zdevastovaného areálu Lázní Kyselka. Šetření veřejného ochránce práv, důsledná práce úřadů a zájem veřejnosti zde vyvolaly tlak na vlastníka památky, který se o ni následně začal starat, jak mu ukládá zákon.

Křeček dle svých slov věří, že podobně se podaří přinutit vlastníka památkově chráněných objektů v Ostravě k plnění zákonem stanovených povinností.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse