Špidla představil tým poradců předsedy vlády

Vratislav Dostál

Šéf poradců předsedy vlády Bohuslava Sobotky představil poradní sbor, který bude pro premiéra v rámci nového odboru úřadu vlády kromě průběžné agendy zpracovávat také dlouhodobé strategické projekty.

Šéfporadce předsedy vlády Vladimír Špidla ve čtvrtek představil tým poradců a poradkyň premiéra Bohuslava Sobotky. Poradní sbor bude v rámci nového odboru úřadu vlády kromě průběžné agendy zpracovávat také dlouhodobé strategické projekty.

Poradní sbor je podpůrným aparátem předsedy vlády, jehož úkolem je poskytnout předsedovi vlády potřebnou odbornou kapacitu pro informované politické rozhodování. Sbor má řádnou strukturu, byl ustaven jako Odbor poradců a poradkyň předsedy vlády.

Jeho součástí je celkem šestatřicet expertů a expertek, kteří budou hodnotit například věcný obsah legislativních materiálů, připravovat podklady pro jednání vlády, vyhodnocovat prosazování programových priorit vlády, připravovat jednotlivá setkání tripartity a ve spolupráci s ministerstvy zpracovávat strategické agendy.

Podle premiéra Bohuslava Sobotky se jedná na rozdíl od předchozích poradenských sborů o transparentní a koordinovanou, nikoliv o neorganizovanou lobbistickou skupinu. Sbor poradců a poradkyň je složen ze zkušených a respektovaných odborníků a odbornic seniorní i střední generace akademiků, politiků i manažerů.

„Sbor usiluje o vyrovnané zastoupení žen a mužů, v současné době se v něm angažuje pětadvacet procent žen se závazkem jej dále navyšovat. Poradenský sbor není složen pouze ze sociálních demokratů a demokratek, zahrnuje také nestraníky, zelené i liberály. Při jeho sestavování byl kladen důraz zejména na odbornost,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka

Oproti předchozí vládě Petra Nečase budou náklady na mzdy poradců výrazně menší. Zatímco premiér Nečas vynakládal na poradce přes 800 tisíc korun měsíčně, předseda vlády Bohuslav Sobotka počítá s částkou 480 tisíc korun. Řada poradců bude svoji práci vykonávat jako čestnou funkci bez nároku na mzdu.

Vedení odboru poradců a poradkyň předsedy vlády

Vladimír Špidla

Bývalý předseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. V letech 2004 až 2010 evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Působil také jako stínový ministr.

Anna Kárníková

Zástupkyně ředitele odboru poradců a poradkyň a vedoucí oddělení pro strategické vládnutí. Analytička, projektová koordinátorka. Působila v pražském zastoupení nadace Friedrich-Ebert-Stiftung, pracuje také jako místopředsedkyně komise ČSSD pro lidská práva a rovné příležitosti.

Poradci pro oblast průmyslu, financí, dopravy a obchodu

Martin Fassmann

Vedoucí makroekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. Působil jako poradce ministrů a předsedů vlády.

Jaroslav Šulc

Ekonomický expert Českomoravské konfederace odborových svazů, poradce předsedy Senátu PČR. Působil také v soukromém sektoru jako ekonomický publicista a ředitel penzijního fondu.

Pavel Mertlík

Bývalý ministr financí a místopředseda vlády. Pracoval také jako hlavní ekonom Raiffeisen Bank, v současnosti působí jako rektor Bankovního institutu. Zaměřuje se na makroekonomická témata.

Petr Šlegr

Expert na železniční dopravu. Působil jako náměstek ministra dopravy, náměstek ředitele Správy železniční dopravní cesty a poradce generálního ředitele Výzkumného ústavu železničního. Zakladatel Centra pro efektivní dopravu.

Tomáš Pavelka

Pedagog na katedře mikroekonomie Fakulty podnikohospodářská VŠE v Praze.

Poradci a poradkyně pro oblast sociálních věcí, vědy a výzkumu, školství, zdravotnictví a rovných příležitostí

Stanislav Štech

Vysokoškolský pedagog, profesor pedagogické psychologie, expert na vzdělávání. Prorektor Univerzity Karlovy v Praze, člen Řídícího výboru programu OECD Institutional Management in Higher Education.

Martin Potůček

Vysokoškolský pedagog, profesor v oboru veřejná a sociální politika. Vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. Působil také jako místopředseda Rady vlády pro výzkum a vývoj a poradce ministrů práce a sociálních věcí a předsedy vlády ČR.

Jiří Witzany

Vedoucí katedry Konstrukce pozemních staveb ČVUT, bývalý rektor ČVUT a děkan Fakulty stavební. Působil také jako místopředseda České konference rektorů a jako poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Ivan Ohlídal

Fyzik, vysokoškolský pedagog, profesor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, expert na vysoké školství. Působil také jako poslanec Parlamentu ČR a místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu a jako zastupitel Jihomoravského kraje.

Jan Žaloudík

Senátor — obvod Brno-město, chirurg, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působil také jako děkan a proděkan LF MU a ředitel Masarykova onkologického centra v Brně.

Václav Hořejší

Ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR a dalších akademických a univerzitních institucí. Autor řady vědeckých publikací, profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě UK.

Ivana Kohnová

Expertka na zdravotnictví, vysokoškolská pedagožka Palackého univerzity, primářka úseku mikrobiologie, Nemocnice Prostějov. Působila také jako vedoucí odboru zdravotnictví Středočeského kraje.

Radka Dudová

Socioložka, vědecká pracovnice oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, expertka na sociální politiku, sociologii rodiny a rodičovství.

Barbara Havelková

Právnička, vysokoškolská pedagožka, docentka na Oxfordské univerzitě. Expertka na právo a gender. Spolupracuje se státní správou a neziskovými organizacemi.

Eva Syková

Vědkyně, vysokoškolská pedagožka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Profesorka fyziologie, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. V roce 2012 zvolena do Senátu PČR.

Miroslav Jašurek

Koordinující poradce, expert na vysoké školství. Politolog, vysokoškolský pedagog, analytik. Působil jako místopředseda Rady vysokých škol a člen hodnotících komisí Evropské asociace univerzit.

Poradci pro oblast životního prostředí, energetiky, místního rozvoje a zemědělství

Pavel Veselý

Expert na zemědělství, tajemník zemědělské komise ČSSD. Působil jako poradce ministrů zemědělství, poslanců, senátorů a hejtmanů. Pracoval také jako šéfredaktor odborných periodik v oblast zemědělství a potravinářství.

Tomáš Novotný

Expert na problematiku evropských fondů, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Působil jako náměstek ministra životního prostředí, na Státním fondu životního prostředí a jako ředitel úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

Petr Petržílek

Právník, advokát, vysokoškolský pedagog expert na právo v oblasti životního prostředí. Působil jako náměstek ministra životního prostředí, ředitel poradců předsedy vlády a vedoucí politicko-analytické sekce ČSSD.

Karel Machovec

Expert na zemědělství a ekonomiku, bývalý poslanec a místopředseda Agrární komory České republiky. Působí na ministerstvu zemědělství, je členem zemědělské komise ČSSD.

Jan Hajda

Senátor za obvod Břeclav, předseda senátního Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, expert na zemědělství. Čestný poradce předsedy vlády. Působil jako předseda zemědělského družstva a okresní agrární komory.

Radko Martínek

Senátor, bývalý poslanec, hejtman Pardubického kraje a ministr pro místní rozvoj. Expert na veřejnou správu a regionální rozvoj. Čestný poradce předsedy vlády.

Martin Kloz

Koordinující poradce, expert ČSSD na energetiku, obnovitelné zdroje a životní prostředí. Působil na ministerstvu životního prostředí, úřadu vlády a v Českém geologickém úřadě.

Poradci a poradkyně pro oblast zahraniční politiky, obrany, kultury, občanské společnosti

Jaromír Novotný

Expert na bezpečnostní a zahraniční politiku, působil také jako 1. náměstek ministra obrany, velvyslanec v Indii a v Japonsku a také v Kanceláři prezidenta republiky.

Miloslav Had

Člen komise pro evropské záležitosti ČSSD, expert na zahraniční politiku a evropskou integraci. Působil na ministerstvu zahraničních věcí a v řadě mezinárodních projektů. Je autorem množství publikací o zahraniční politice.

Blanka Mouralová

Expertka na zahraniční politiku a na kulturu, ředitelka společnosti Collegium Bohemicum, bývalá ředitelka Českého centra v Berlíně. Působila také jako poradkyně senátora, publicistka a vysokoškolská pedagožka.

Bedřich Kopecký

Bývalý velvyslanec v Polsku, dlouholetý pracovník Ministerstva zahraničních věcí a diplomat.

Jan Šícha

Expert na zahraniční politiku, diplomat, publicista. Působil jako zakládající ředitel Českého centra v Mnichově, pracoval také na ministerstvu zahraničních věcí. Kurátor ve společnosti Collegium Bohemicum.

Poradci a poradkyně pro oblast spravedlnosti, vnitra, lidských práv a pro Legislativní radu vlády

Martin Šíp

Právník se specializací na právo insolvenční a exekuční, k tomu právo občanské a obchodní, člen ústřední právní komise ČSSD.

Pavel Jiřička

Právník se specializací na právo občanské a obchodní, člen ústřední právní komise ČSSD.

Jan Strouhal

Právník se specializací na právo trestní a správní, navíc na právní předpisy registrace a regulace léčiv. Člen ústřední právní komise ČSSD.

Radka Pavlišová

Vedoucí právní poradny Transparency International, expertka na problematiku korupce. Pracovala v advokacii a soudnictví, působí také jako vysokoškolská pedagožka na Univerzitě Hradec Králové.

Jan Kudrna

Koordinující poradce, expert na ústavní a evropské právo. Působí na katedře ústavního práva PF UK a na Metropolitní univerzitě. Spolupracoval také s ústavním soudem Polské republiky.

Politický poradce předsedy vlády

Oto Novotný

Jako politický poradce premiéra sleduje dodržování společných závazků koalice ve vládní agendě a průběžně vyhodnocuje činnost premiéra a vlády na základě mediálních a sociologických analýz. Dříve pracoval jako hlavní analytik ČSSD a koordinátor tvorby programových dokumentů strany.