Pokladní karlovarského Makra se domáhají lepších pracovních podmínek

Vratislav Dostál

Horšící se situace zaměstnanců obchodního řetězce Makro vyústila v jejich hromadnou stížnost. Nadřízení pokladním upírali mimo jiné práva vyplývající přímo ze zákoníku práce. Například jim neumožnili doprovod nezletilých dětí k vyšetření u lékaře.

Strach a obavy o pracovní místo patří zpravidla mezi důvody, proč zaměstnanci mnohdy mlčí o problémech na pracovišti a nesnaží se je řešit. O to unikátnější je situace z karlovarského Makra, kde skupina pokladních po třech letech neustávajících problémů podala na praktiky svých nadřízených oficiální stížnost, kterou podepsalo téměř celé oddělení.

Odborový svaz pracovníku obchodu (OSPO) ale upozorňuje, že reakce firmy při řešení stížnosti pokladních je zarážející. Připomínají, že pokladní po téměř třech letech sebraly odvahu a sepsaly stížnost na naprosto nevhodné chování jejich nejbližších nadřízených. A to kvůli neetickému až hrubému chování k zaměstnankyním před zákazníky nebo neumožnění hygienických přestávek v neodkladných případech.

Pokladním nadřízení také upírali práva vyplývající přímo ze zákoníku práce. Například jim neumožnili doprovod nezletilých dětí k vyšetření u lékaře nebo neoprávněně požadovali zaplacení účetních rozdílů v ceně zboží.

Zástupci managementu firmy za účasti stěžujících si zaměstnankyň a odborů tuto stížnost projednali a slíbili její prošetření a napravení. Jednání se ale neúčastnili nadřízení, vůči kterým stížnosti směřovaly. Dle informací zástupců odborové organizace následně ke zlepšení situace nedošlo, naopak na stěžující si zaměstnankyně vyvíjí nadřízení psychický nátlak a jsou znevýhodňovány při rozdělování práce.

Předseda základní odborové organizace Makro Karlovy Vary Petr Fábera přiznává, že se zaměstnancům nedaří své požadavky prosadit. Podle něj to potvrzuje i nedávné jednání s pokladními. „Jsou to přesčasy, problémy při plánování směn, situace, kdy zaměstnavatel třeba nevychází vstříc matkám samoživitelkám a také problémy s nadřízenými, kteří mnohdy nepoužívají adekvátní postupy,“ upozorňuje na nejčastější stížnosti zaměstnanců Fábera.

Redakce Deníku Referendum hovořila s tiskovou mluvčí OSPO Anetou Bednářovou. Uvedla, že je situace nepřehledná. „Vývoj budeme ale monitorovat, už jenom proto, že jde skutečně o ojedinělý příklad. Prakticky se ještě nestalo, aby se proti praktikám vedení obchodního řetězce ozvalo celé jedno oddělení,“ uvedla Bednářová.

    Diskuse (0 příspěvků)