Monako, ekologové a vědci navrhují zákaz lovu tuňáků obecných

Jakub Patočka

Vědci, politici a ochránci přírody stupňují tlak na omezení prodeje tuňáka obecného. Proti se pravděpodobně bude stavět Japonsko, které je hlavním kupcem čím dál vzácnější ryby.

Příští měsíc se v katarském Dohá koná konference CITES — Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Skupiny vědců, politiků a ochránců přírody se tu chystají navrhnout úplný zákaz obchodu s tuňákem obecným, z nějž se vinou nadměrného rybolovu stal ohrožený druh.

Návrh podaný Monakem se konkrétně týká atlantského poddruhu ryby. Pokud by byl schválen, ukončí obchod mezi evropskými rybářskými flotilami a Japonskem, které je největším světovým odběratelem tuňáků. Předpokládá se, že Japonsko bude nejtvrdším odpůrcem návrhu, neboť tuňák obecný je neodmyslitelnou součástí kuchyně sushi.

Před několika týdny se stal veliký kus tuňáka obecného jednou z nejdražších ryb v dějinách, když se prodal na aukci v Tokiu za 16,3 milionu yenů (takřka 3,5 milionu korun), píše v Observeru Robin McKie. Během několika hodin jeho maso skončilo v luxusních tokijských restauracích na stovkách talířů se sushi.

„Stavy tuňáka obecného v západnímu Atlantiku poklesly o 82 % od roku 1978, ve východním Atlantiku o 80 %,“ uvádí Heather Sohlová z WWF. „Jedná se o druh, kterému kvůli nadměrnému rybolovu bezprostředně hrozí vyhubení, pokud nepřijmeme nejpřísnější opatření k jeho ochraně,“ dodala.

Tuňák obecný se řadí svou délkou, hmotností a možností plout rychlostí 70 km za hodinu mezi největší a nejrychlejší kostnaté ryby na planetě. Dožívá se i více než třiceti let. Obývá spíše volné moře, avšak sezónně přichází do blízkosti pobřeží. Někdy jej lze pozorovat ve skupině i s jinými tuňáky, například tuňákem bílým.

Stal se populárním úlovkem rybářských flotil z Francie, Španělska a Itálie, které nalezly v Japonsku lukrativní trh. Experti varují, že zákaz obchodování s tuňákem obecným by sám o sobě nevedl k úplnému konci prodeje tuňáků. Ze čtyř dalších druhů, jimiž jsou tuňák žlutoploutvý, tuňák velkooký, tunec atlantický a tuňák křídlatý, zatím pouze tunec nestrádá hrubým populačním úbytkem.

Problém podle odborníků spočívá v tom, že zákaz obchodu s jedním druhem může vést k zesílení tlaku na ostatní druhy. Podle ekologů navíc nadměrný rybolov ohrožuje celý potravní řetězec. Například kolaps středomořské populace tuňáků vede k přemnožení olihní, které ohrožují populace sardinek.

Odhaduje se, že vloni se ulovilo půl milionu tuňáků obecných, přičemž celkem jich žije asi ještě 3,75 milionu. „To je číslo, které výrazně převyšuje možnosti přirozené obnovy populace tuňáků,“ uvedla Sohlová.

Další informace:

The Observer Push to ban trade in endangered bluefin tuna