Vznikne obchvat kolem Frýdku-Místku, ekologové s jeho stavbou souhlasí

Vratislav Dostál

Ministerstvo dopravy vydalo první stavební povolení pro úsek silnice R48 kolem Frýdku-Místku. Děti Země proti němu nepodají k ministru dopravy rozklad, jejich námitkám již totiž bylo vyhověno.

Ministerstvo dopravy vydalo na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) z července předloňského roku první stavební povolení pro úsek silnice R48 kolem Frýdku-Místku v délce 6,13 km.

Děti Země se sice rozhodly, že proti němu nepodají k ministru dopravy rozklad, připomínají ale, že stavební řízení trvalo dva roky, neboť státní investor nepodal žádost v souladu se zákonem. Celková délka obchvatu je 8,5 km, tudíž chybí vydat stavební povolení pro úsek délky 2,4 km, které zasáhnou chráněné území.

„Průběh stavebního řízení opět dokládá, že největší průtahy ve správních řízeních způsobuje především samotný investor, který není schopen nashromáždit všechny potřebné podklady, nikoliv účastníci řízení, kteří hájí své zájmy, v tomto případě veřejné zájmy,“ připomněl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Děti Země ve svých námitkách v jedenácti bodech upozornily na chybějící podklady, jako jsou závazná stanoviska k zásahu do okraje lesa a do krajinného rázu, které byly doplněny, a na některé rozpory v žádosti, které ministerstvo vysvětlilo. Pro ochranu přírody a krajiny navrhly uložit podmínky, z nichž některé byly zapracovány.

„S předloženým úsekem obchvatu Frýdku-Místku sice nemáme problémy, nicméně se nám nelíbí, že ŘSD ČR opět použilo svou klasickou salámovou metodu, neboť si obchvat rozdělilo na krátké dílčí úseky, přičemž ten nejobtížnější se střetem s chráněným územím si zřejmě nechává až nakonec,“ upozorňuje dále Patrik.

Podle něj je dalším problémem stavby skutečnost, že Městský úřad Frýdek-Místek v letech 2009-11 vydal deset správních rozhodnutí, aniž Dětem Země zahájení těchto řízení oznámil, takže se jich nemohly zúčastnit. Postup městského úřadu tak hraniční s trestným činem a obchvat nemusí získat evropské peníze.

Stavební řízení se týká úseku obchvatu Frýdku-Místku silnicí R48 v jižní variantě, součástí stavby je i oplocení o délce 3,9 km (celková délka má být 5,34 km) a výstavba protihlukových stěn vysokých tři až šest metrů a dlouhých 6,13 km (celková délka stěn má být 8,2 km). Kvůli stavbě má dojít k demolicím v zahrádkářské kolonii, dále se má demolovat čerpací stanice PHM, obalovna a pro MÚK Olešná také obytné domy. Celkem se má zbourat asi 79 objektů.

Doba výstavby úseku obchvatu délky 5,13 km má být tři roky a podle plánu z léta 2011 měla probíhat od roku 2012 do září 2013. Stavební náklady jsou odhadnuty na 1,8 miliard korun.

    Diskuse (0 příspěvků)