Ombudsman odmítá monitorovat práva osob se zdravotním postižením

Vratislav Dostál

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský odmítá stát se monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením. Ombudsman podle něj není „sběrnou“ institucí pro nejrůznější agendy, ke kterým se Česká republika zavázala.

Ombudsman Pavel Varvařovský odmítl možnost rozšíření své působnosti o monitorování práv osob se zdravotním postižením. Uvedl to v rámci svých připomínek k nelegislativnímu materiálu Způsob zřízení monitorovacího mechanismu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením v České republice.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň upozornil, že veřejný ochránce práv není „sběrnou“ institucí pro nejrůznější agendy, ke kterým se Česká republika zavázala.

Již první český ombudsman Otakar Motejl se podle Varvařovského opakovaně ohrazoval vůči této praxi a kritizoval snahu začlenit lidskoprávní agendu, a to včetně oblasti diskriminace, do zcela odlišně koncipované instituce veřejného ochránce práv.

„Posláním ombudsmana je chránit veřejnost před byrokratickým přístupem státních institucí, nikoli být ochráncem lidských práv,“ uvedl Varvařovský pro ČTK.

V tiskovém prohlášení pak zdůraznil, že pouze v šesti zemích Evropské unie včetně České republiky je činnost antidiskriminačního tělesa přičleněna k národnímu ombudsmanovi. To samé podle něj platí pro další agendy z oblasti lidských práv.

„V Evropě je naopak zcela běžné, že paralelně s ombudsmanem existuje nezávislá instituce na ochranu lidských práv. Ta se pak může lidskými právy zabývat komplexně, včetně provádění monitoringu práv osob se zdravotním postižením podle Úmluvy OSN,“ uvedl ombudsman.

Veřejný ochránce práv v souvislosti s aktuálně diskutovaným monitorovacím mechanismem k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením rovněž připomenul, že nejprve musí být jasně vymezeno postavení a působnost tohoto orgánu.

V tuto chvíli přitom podle něj není ani jasné, o kolik zdravotně postižených osob se má celkově jednat. Jinak řečeno, tyto soby nejsou nijak definovány či specifikovány.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse