Ministerstvo životního prostředí zamítlo rychlostní silnici přes Vizovické vrchy

Vratislav Dostál

Ministerstvo životního prostředí po sedmi letech zkoumání sedmadvacetikilometrového úseku rychlostní silnice R49 od Lípy ke státní hranici vydalo z hlediska vlivů na životní prostředí nesouhlasné stanovisko.

Resort životního prostředí vyhověl tisícovkám místních obyvatel, obcím a občanským sdružením, když zamítl rychlostní silnici přes Vizovické vrchy. Tuto podle ekologů megalomanskou stavbu experti a angažovaná veřejnost od počátku kritizovali jako ekonomicky neefektivní, dopravně neodůvodněnou a ekologicky škodlivou pro obyvatele i valašskou přírodu.

Ministerstvo tak dalo za pravdu všem zásadním argumentům Hnutí DUHA, Dětí Země, sdružením Egeria a Vizovické vrchy a dalším kritikům.

„Je to výborná zpráva pro tisíce místních obyvatel a valašskou přírodu. Ministerstvo to říká celkem jasně: v současně navržené podobě přinese R49 více škody než užitku. Pokud politici chtějí zlepšovat kvalitu života v regionu, měli by se soustředit na to, co je skutečně potřeba, například na dostavbu obchvatů obcí, které jsou nadměrným hlukem postiženy,“ uvedl Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc.

Podle Miroslava Patrika z Dětí Země je odmítavý názor ministerstva na předloženou trasu silnice R49 logický. „Zvláště když před několika týdny stejné ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko pro Dopravní sektorovou strategii na léta 2014 až 2020, v níž je tato varianta R49 hodnocena negativně kvůli svým rizikovým vlivům na přírodní fenomény Vizovických vrchů,“ vysvětlil Patrik.

Miroslav Mach ze sdružení Egeria má za to, že by rozhodnutí mohlo aspirovat na zápis do knihy rekordů, neboť ministerstvo si dosud nikdy nedovolilo vydat zamítavé stanovisko EIA k žádné dálniční komunikaci.

„Krajské město je na dálniční síť v podstatě již připojené silnicí I/49, takže zbývající část této silnice od obce Lípy až ke slovenským hranicím by šlo daleko rychleji a efektivněji vylepšit jejím rozšířením na potřebných místech, výstavbou obchvatů obcí či přeložek,“ doplnil Mach.

„Pro udržitelný rozvoj území Vizovických vrchů je podle nás lepší podporovat lokální ekonomiku, měkkou turistiku a doprovodné služby pro rekreaci a sport, než sem přivézt transevropskou silniční dopravu, z které místní lidé mít moc nebudou,“ upozornil Pavel Pečena ze sdružení Vizovické vrchy.

Ekologické organizace od počátku upozorňovaly na chybějící posouzení varianty s dlouhými tunely pod Vizovickými vrchy, a to i s novým přivaděčem silnice I/57 z Valašské Polanky, na nepřípustný zásah do čisté krajiny, na sníženou migraci velkých šelem a na další významné chyby v investorem předložené dokumentaci EIA.

Ministerstvo současně za zásadní aspekt považuje ohrožení vodních zdrojů pro obyvatelstvo a obrovské přebytky zeminy. Investor nenavrhl, jak zajistit pitnou vodu pro obyvatele ani kam uloží více než čtyři miliony metrů krychlových půdy.

Pokud by v budoucnu chtělo Ředitelství silnic a dálnic projekt znovu předložit k posouzení, musí podle ministerstva připravit šetrnější varianty s co nejdelšími tunely pod Vizovickými vrchy. Součástí hodnocení této nové varianty R49 musí být i vlivy přivaděče silnice I/57, a to především na fragmentaci krajiny, migraci chráněných druhů velkých šelem a z hlediska dopravní potřebnosti. Prověřit by se měla také varianta s modernizací stávající silnice I/49 výstavbou obchvatů obcí.