Nesehnutí podalo trestní oznámení kvůli úhynům ve velkochovech

Vratislav Dostál

Občanské sdružení Nesehnutí na základě analýzy různých zdrojů zjistilo, že v létě uhynula hned v šesti velkochovech hospodářská zvířata v důsledku horka. Podle sdružení jsou za uhynutí odpovědní provozovatelé těchto velkochovů.

Občanské sdružení Nesehnutí ve středu podalo celkem šest trestních oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů hrubé nedbalosti zanedbání potřebné péče o větší počet zvířat s následkem uhynutí. Týká se to šesti velkochovů v pěti krajích, ve kterých došlo v letošních letních měsících k úhynu několika tisíců zvířat.

Nesehnutí na základě analýzy různých zdrojů zjistilo, že v létě letošního roku došlo hned v šesti velkochovech hospodářských zvířat k jejich úhynům v důsledku horka. Podle sdružení jsou za uhynutí odpovědní provozovatelé těchto velkochovů. Proto sdružení podalo trestní oznámení a také podněty na místní příslušné veterinární správy.

Nejhorší situace byla zaznamenána ve velkochovu drůbeže ve Starých Holicích v Pardubickém kraji, kde došlo 19. června k úhynu několika tisíců slepic. Místní hasičský sbor tehdy uvedl, že v halách se čtyřiceti tisíci slepicemi byla teplota střech na sedmdesáti stupních Celsia.

Dalších více než tisíc kuřat uhynulo v jihomoravských drůbežárnách Brťov — Lipůvka a Lysice. V obci Mžany v Královéhradeckém kraji uhynulo během jediného dne bezmála pět set zvířat. V Lišanech v Ústeckém kraji a Zlonicích ve Středočeském kraji přišly o život desítky prasnic, z nichž některé byly ve vysokém stadiu březosti.

Podle sdružení se ze strany chovatelů jedná o hrubé zanedbání jejich povinnosti a současně porušení hned několika zákonných ustanovení. „Stáje pro hospodářská zvířata by měly být dispozičně, technicky a provozně řešeny tak, aby cirkulace vzduchu a teplota byly udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé,“ uvedlo sdružení v tiskovém prohlášení.

Chovatel je rovněž povinen upravit nebo změnit technologii, dojde-li k utrpení nebo jinému poškozování zvířat v důsledku nevhodné technologie.

„Tyto případy poukazují na naprosto nedostatečnou péči o zvířata a nerespektování zákonů ze strany chovatelů. Při dodržení legislativních požadavků by podobná situace pravděpodobně nenastala a k úhynu zvířat tedy došlo naprosto zbytečně. Budeme proto pečlivě sledovat, jak Policie ČR i veterinární správa s předloženými podněty naloží,“ uvedla Kateřina Sapíková z Nesehnutí.

Martin Hyťha, koordinátor skupiny Za práva zvířat Nesehnutí připomněl, že zmíněné kauzy jsou jen malou ukázkou toho, kterak hospodářská zvířata ve velkochovech zažívají utrpení a chovatelé jim často nejsou schopni zajistit ani základní podmínky pro důstojný život.

Skupina Za práva zvířat se zabývá především problematikou velkochovů hospodářských zvířat. Připravuje návrhy, jak zmenšit utrpení zvířat ve velkochovech a zlepšit jejich životní podmínky, řeší jednotlivé kauzy a usiluje o veřejnou diskuzi o tomto tématu. Kromě toho organizuje setkání veganských rodičů a vytváří tak prostor pro výměnu rad a zkušeností.

    Diskuse (0 příspěvků)