Čtyřicet neziskových organizací požaduje vznik resortu pro lidská práva

Vratislav Dostál

Zástupci neziskových organizací vyzvali předsedy ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO, aby se zasadili o vznik ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti. Podle nich by tak politici měli reagovat na situaci v sociálně vyloučených lokalitách.

V otevřeném dopise vyzvali v úterý zástupci a zástupkyně neziskových organizací předsedy jednajících stran k založení ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti. Iniciativu tvoří čtyři desítky nestátních neziskových organizací a veřejně činné osobnosti. Výzva zůstává otevřena pro další aktéry a aktérky, kteří chtějí záměr podpořit.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Česká společnost utrpěla v uplynulých letech mnohé rány, regiony se potýkají s nezaměstnaností, nárůstem chudoby a sociálního vyloučení. Snad nejjasněji se zanedbání role politických elit projevilo na alarmující situaci části romské menšiny,“ píše se v úvodu dokumentu, který je adresován předsedům ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO.

Autoři připomínají, že odmítání situaci sociálně vyloučených jakkoliv řešit vedlo v nedávné době nejen k dalšímu sociálnímu propadu, ale také k radikalizaci a s tím spojenému prohloubení politické i morální krize většinové společnosti včetně zvýšených bezpečnostních rizik.

Zdůrazňují také, že neziskový sektor, který disponuje kapacitami neopominutelnými pro dobré vládnutí (expertiza, sociální služby, aktivismus a mnohé další) byl v posledních letech vládou většinou přehlížen.

„Například zásadní agenda rovnosti žen a mužů, která skrývá právě v době krize významný ekonomický potenciál (zvýšení zapojení žen do pracovního trhu), byla oslabena přesunutím na ministerstvo práce a sociálních věcí, další lidskoprávní agendy byly rovněž systematicky personálně, ale i jinak oslabovány,“ tvrdí autoři a autorky dopisu.

„Nastupující vláda by měla rychle a důrazně reagovat na neúnosnou situaci v sociálně vyloučených lokalitách a nárůst extremistických projevů ve společnosti,“ dodává mluvčí iniciativy a zástupce organizace ROMEA František Kostlán.

„Řešením je podle nás vytvoření ministerstva, které bude mít akceschopnou strukturu s jasným mandátem a které se stane centrálním kontaktním místem vlády ČR pro všechny klíčové aktéry“, dodal k významu možného ministerstva jako řešení situace.

Cílem výzvy je mimo jiné posílení meziresortní koordinace dalších významných agend jako je spolupráce s neziskovými organizacemi, integrace národnostních menšin, podpora zdravotně postižených občanů a občanek i zajištění naplňování závazků vyplývajících z mezinárodních smluv o lidských právech.

„Cílem výzvy je zajistit opětovné začlenění agendy rovnosti žen a mužů k lidskoprávní agendě, neboť za působení Nečasovy vlády byla nesystémově přesunuta na Ministerstvo práce a sociálních věcí,“ vysvětlila předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková.

„Pouze zřízením funkce ministra či ministryně pro lidská práva jakožto rovnocenného člena vlády je možné tuto agendu efektivně koordinovat a ukázat závazek vlády ČR se této agendě opravdu věnovat. Současné zajištění lidskoprávní agendy v rámci Úřadu vlády ČR považujeme v tomto ohledu za nedostatečné“, komentovala záměr Lucie Otáhalová, zastupující ředitelka organizace La Strada a poslední z mluvčích iniciativy.

Iniciativa očekává, že se v diskusi o záměru objeví argument úspornosti a efektivnosti. Zároveň jsou její zástupci přesvědčení, že investice do dlouhodobé struktury, která bude preventivně působit proti dalšímu propadu vyloučených lokalit a zmírní napětí ve společnosti, je dobrou investicí.

„Náklady na zřízení ministerstva je třeba vždy porovnat s náklady na jeho nezřízení — v tomto případě můžeme mluvit o desítkách milionů na nasazení těžkooděnců při demonstracích, penězích ze sociální podpory, které končí v rukou lichvářů a dalších obchodníků s chudobou. Hasit neřešený problém je vždy dražší než včasné a systematické řešení,“ dodává František Kostlán z organizace ROMEA.

    Diskuse