Home Credit ve svých smlouvách obcházel zákon, rozhodl soud

Vratislav Dostál

Zatímco ještě v roce 2012 dával Městský soud v Brně Home Creditu ve sporech se spotřebiteli za pravdu, letos je tomu jinak. V aktuálním pravomocném rozsudku posoudil rozhodčí doložku ve spotřebitelské smlouvě Home Creditu jako obcházení zákona.

Podle Městského soudu v Brně obchází společnost Home Credit ve svých smlouvách zákon. Soud zrušil rozhodčí doložku, což v případě dlužníka znamená zastavení exekuce a podstatné snížení vymáhaného dluhu. Podobných případů jsou desetitisíce.

Rozsudek Městského soudu v Brně, který nabyl právní moci začátkem listopadu, zrušil rozhodčí nález ze spotřebitelské smlouvy uzavřené mezi společností Home Credit a klientkou sociální služby terénní programy, poskytované brněnskou organizací DROM, romské středisko.

Rozhodčí doložku, na základě které byl vydán rozhodčí nález a následně nařízena exekuce, označil soud za neplatnou pro obcházení zákona. Původní dluh klientky DROMu ve výši 19 453 korun se postupně kvůli smluvní pokutě, úrokům a nákladům na advokáta a exekutora vyšplhal na více než trojnásobek. Pokud bude chtít Home Credit původní dluh dál vymáhat, bude se muset na místo na rozhodce obrátit na nezávislý soud.

„Rozhodčí doložky, zbavující spotřebitele možnosti projednat spor s úvěrovou společností před soudem, se po řadu let používaly ve smlouvách jako neférový obchodní trik a soudy tuto praxi tolerovaly,“ uvedl Filip Fuchs, právník organizace DROM, který klientku u soudu zastupoval.

Ještě v loňském roce byla totiž podle Městského soudu v Brně rozhodčí doložka Home Creditu v pořádku a žaloby na zrušení rozhodčích nálezů, které na základě doložky vydával brněnský advokát Radim Kuchta, byly soudem zamítány.

„S ohledem na ochranu spotřebitelů jako slabší strany je třeba aktuální rozsudek uvítat, protože klienti Home Creditu dostávají šanci, aby v jejich sporech s touto společností rozhodoval nezávislý soud a nikoliv rozhodce, o jehož nestrannosti mohou vznikat pochyby,“ dodal Fuchs.

Připomněl, že často přetíženým soudům po řadu let vyhovoval stav, kdy nemusely projednávat desítky tisíc sporů mezi spotřebiteli a poskytovateli úvěrů a přenechávaly rozhodování soukromým rozhodcům.

Tento stav byl podle něj ale v rozporu s právem, neboť rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách standardně obcházely zákon při výběru rozhodce, kterého předem vybírala úvěrová firma, a porušovaly práva spotřebitelů. „Například v tom, že proti vydanému rozhodčímu nálezu nedávaly možnost odvolání,“ upozorňuje Fuchs.

V posledních dvou letech se situace mění a soudy řeší stále více případů, kdy spotřebitelé žalují neplatnost takovýchto rozhodčích nálezů a soudy jim dávají za pravdu.

„Za poslední tři měsíce se nám vedle Home Creditu podařilo zrušit několik dalších rozhodčích nálezů a zastavit exekuce, které byly na jejich základě vedeny. V případech, kdy exekutor vymohl částky přesahující původní dluh a zákonný úrok z prodlení, budeme žádat vrácení peněz, “ uzavřel Fuchs.

    advertisment