Modifikovaná kukuřice pro nezájem ustupuje na polích přírodní

Jan Miessler

Výměra geneticky modifikované kukuřice v rámci České republiky i v Evropě klesá. Zemědělci z ní mají sice vyšší výnosy, ale nižší výkupní ceny. A hlavně: spotřebitelé nemají zájem.

Podle údajů Ministerstva zemědělství loni v České republice poprvé klesla plocha s geneticky modifikovanou kukuřicí. A podle zprávy Agra Europe vychází GMO kukuřice z módy i jinde v Evropě: v roce 2009 poklesla výměra ve srovnání s předchozím rokem o zhruba sedm procent. V České republice byl tento propad ještě výraznější, výměra se snížila o více než pětinu. Přitom do loňského roku plochy s GMO kukuřicí pomalým tempem rostly.

V Evropě se na poklesu plochy manipulované kukuřice podepsaly především zákazy nebo omezení pěstování, které platí například ve Francii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Lucembursku nebo Řecku. Vzrostla také cena osiva a snížily se výkupní ceny. Pěstování GMO kukuřice rovněž problematizují pravidla pro její pěstování a prodej, kdy musí být jasně oddělena od všeho ostatního. Mnoho odběratelů navíc požaduje certifikát, že živočišné výrobky nepocházejí ze zvířat, která byla krmena geneticky modifikovanými plodinami.

Geneticky modifikovaná kukuřice MON 810 od firmy Monsanto, která je jako jediná v Evropské unii povolená, se momentálně pěstuje jen v šesti zemích: nejvíce ve Španělsku, ale i v Portugalsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku a v České republice. U nás se ovšem geneticky modifikovaná kukuřice k přímé výrobě jídla nevyužívá: buď se z ní dělá krmná směs pro dobytek, anebo se z ní vyrábí biopalivo.

Na rozdíl od klasické kukuřice má její geneticky modifikovaná podoba výnosy asi o deset procent vyšší a je odolná proti škůdcům. Zemědělci proto nemusejí využívat chemický postřik, což má zlepšovat druhovou různorodost na kukuřičném poli i v okolí. Na druhou stranu jsou geneticky modifikované plodiny chráněny patenty svých výrobců, od kterých je zemědělci musejí čím dál dráže kupovat. V Kanadě dokonce došlo k soudnímu sporu mezi firmou Monsanto a zemědělcem, který byl kvůli vysetí geneticky modifikované řepky bez povolení Monsanta obviněn z pirátství duševního vlastnictví.

Existuje také riziko nekontrolovatelného šíření geneticky modifikovaných organismů mezi přírodní druhy. Firma Monsanto byla obviněna, že se právě o toto záměrně pokouší v Mexiku. Za to, že v Indonésii uplácela vládní úředníky, aby prosadili pěstování geneticky modifikovaných plodin, zase dostala pokutu ve výši půl druhého milionu dolarů. V minulosti Monsanto vyrábělo mimo jiné také postřik Agent Orange, kterým americká armády za války ve Vietnamu likvidovala místní džungli. Podle údajů vietnamského ministerstva zahraničí měla zatím látka za následek půl milionu dětí s vrozeným postižením.

Podle informací českého Ministerstva zemědělství bylo GMO kukuřicí v roce 2005, kdy byla povolena, oseto 270 hektarů. V roce 2006 to už bylo 1290 hektarů a o rok později pět tisíc hektarů. V roce 2008 se nárůst zpomalil a vyseto bylo 8380 hektarů, následující rok se pak výměra snížila na 6480 hektarů.

Další informace:

ČTK V EU nadále ubývá zemí pěstujících GM kukuřici

Greenpeace Dobrá zpráva pro přírodu — plocha pěstování GM plodin v EU v loňském roce výrazně poklesla.