V sobotu proběhne v Brně konference o nezaměstnanosti mladých

Vratislav Dostál

V sobotu se v Brně koná odborná konference Boj proti nezaměstnanosti mladých — výzva nejen pro mladé politiky. Na akci, kterou pořádají Mladí sociální demokraté, vystoupí například Vladimír Špidla či Richard Falbr.

Mladí sociální demokraté ((MSD) pořádají v sobotu konferenci o nezaměstnanosti mladých a garanci pro mladé. Akce se koná v Administrativním a školícím centru Jihomoravského kraje, začíná v 8:00 a je přístupná široké veřejnosti.

Nezaměstnanost mladých lidí do pětadvaceti let je závažným problémem napříč celou Evropskou unií, asi 23 % lidí v této věkové skupině je nezaměstnaných. V Řecku a ve Španělsku je více než 55 % mladých bez zaměstnání. V České republice se nezaměstnanost mladých do pětadvaceti let pohybuje okolo devatenácti procent.

„Mladí lidé, absolventi, jsou na trhu práce ohroženou skupinou. Úřady práce pod taktovkou bývalé vlády zcela rezignovaly na aktivní politiku zaměstnanosti. Získat práci s důstojným platem a ještě na dobu neurčitou je dnes, bohužel, již benefitem. Mladí sociální demokraté chtějí svojí konferencí, která se otevírá široké veřejnosti, pomoci odborníků přispět k veřejné diskusi,“ uvedla místopředsedkyně Mladých sociálních demokratů Lucie Válová.

Mladí sociální demokraté prosazují, aby Česká republika následovala doporučení Evropské komise a zavedla tzv. Záruky pro mladé, v jejichž rámci by členské země zajistily, aby mladí lidé do pětadvaceti let získali kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců poté, co odešli ze školy či se stali nezaměstnanými.

„Nezaměstnanost mladých není dána přírodními zákony, jak lze vidět na příkladu Rakouska, kde je nezaměstnanost poloviční. To nám říká, že pro její snížení můžeme leccos udělat,“ připomněl bývalý eurokomisař pro sociální otázky, zaměstnanost a rovné příležitosti Vladimír Špidla, který je jedním z hostů konference.

„Právě dlouhodobá strategie boje proti nezaměstnanosti mladých v Rakousku může být inspirací i pro naši zemi,“ dodal Stijn Croes, místopředseda MSD. Organizátoři právě proto na konferenci pozvali Katharinu Lugerovou ze Spolkového ministerstva práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitele, která představí rakouský model tzv. Záruky pro mladé.

Mezi další pozvané hosty patří Richard Falbr, který je členem výboru pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu, europoslankyně Zuzana Brzobohatá a stínový ministr práce a sociálních věcí Roman Sklenák.

Evropské mládežnické organizace sociálnědemokratické orientace bude zastupovat Andro Scholl, místopředseda Mladých evropských socialistů, který představí kampaň za zavedení „Záruky pro mladé“ v rámci celé Evropské unie.

Konferenci pořádají Mladí sociální demokraté za podpory frakce Socialistů & Demokratů v Evropském parlamentu a Masarykovy demokratické akademie.