Nábřeží žije! láká i při špatném počasí

Vratislav Dostál

Ani podzimní počasí neodradilo Pražany od návštěvy kulturní sobotní pěší zóny na Smetanově nábřeží. Přišlo jich více než osmnáct tisíc. Velký zájem byl o veřejnou diskusi o kreativním potenciálu trvalé přeměny nábřeží na pěší zónu.

Taktéž druhá kulturní sobota na Smetanově nábřeží v Praze přilákala navzdory chladnému počasi velké množství lidí, podle organizátorů jich dorazilo osmnáct tisíc. Velký zájem byl o veřejnou diskusi o kreativním potenciálu trvalé přeměny nábřeží na pěší zónu a zapojování veřejnosti do aktivit hlavního města, nebo o Urban walks, komentované procházky s urbanisty a architekty.

„Mile nás překvapil velký zájem Pražanů o odborný program, který připravil Útvar rozvoje hl. m. Prahy. Mapy Prahy — co se z nich dozvíme ukázal zábavným způsobem, co se dá z map o Praze dozvědět. Urbanistické procházky pak nabídly možnost podívat se na město jako urbanista a architekt. Navíc zlepšení průjezdnosti Malou Stranou ukázalo, že při pravidelném opakování akce se řidiči přizpůsobí a zvolí adekvátní přesun po městě,“ uvedl Adam Švejda z Útvaru rozvoje města.

Jan Lorman, zakladatel hnutí Život 90, zdůraznil, že otevření Smetanova nábřeží vnímá velmi pozitivně, neboť umožňuje seniorům bez obav pohyb po městě a obdobné akce mohou zabránit vylidňování Prahy 1. „Probíhající veřejné diskuse potvrzují, že Pražany dění ve městě zajímá a chtějí se zapojovat do směrování vývoje hlavního města. Následující Nábřeží žije! má mimo jiné vyvrcholit velkou veřejnou debatou o osudu Smetanova nábřeží, na kterou všechny vřele zveme,“ doplnil Vít Masare z iniciativy Auto*Mat.

Smetanovo nábřeží se podařilo pěším zpřístupnit po mnoha letech úsilí občanů, místních institucí a podniků působících v okolí. Druhá kulturní sobota na Smetanově nábřeží byla ve znamení končícího Evropského týdne mobility. Ten je završen mezinárodním dnem bez aut, který letos připadl na neděli 22. září. Konec Evropského týdne mobility Praha oslavila mimo jiných aktivit též akcí pražského magistrátu Nábřeží žije!, během které se Smetanovo nábřeží, tradičně přetížené tranzitní dopravou, proměnilo na pěší zónu s doprovodným programem.

Pro návštěvníky akce byla připravena řada zajímavostí jako barterový trh, živá knihovna, urbanistické procházky, panelové diskuse nebo animační program pro děti. Možností obnoveného historického korza s nejkrásnější vyhlídkou na Pražský hrad využilo osmnáct až dvacet tisíc Pražanů.

Smetanovo nábřeží bude pro Pražany otevřeno každou sobotu až do 12. října. Během těchto pěti sobot zde magistrát, Útvar rozvoje hlavního města Prahy a Auto*Mat bude zkoumat, zda a v jaké míře by byla možná transformace Smetanova nábřeží na pěší zónu.

    Diskuse