Poslanci chtějí ovládnout NKÚ vylepšením Ústavy

Lucie Paseková

Definitivní zpolitizování Nejvyššího kontrolního úřadu plánují poslanci, kteří by rádi dosazovali členy jeho kolegia. Šéf NKÚ mluví o ztrátě nezávislosti, poslanci o vylepšení.

"Někteří členové kolegia spojení s politickou skupinou měli tendenci ovlivnit plán kontrolní činnosti, aby se některé věci nekontrolovaly. I když neargumentovali politickými důvody," řekl v lednu Lidovým novinám šéf Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) František Dohnal. Už tehdy byla někdejší apolitičnost úřadu nalomena přítomností Hynka Broma, muže s vazbou na ODS.

Nyní by měla být situace dovedena k dokonalosti: poslanci by příště mohli sami rozhodovat, kdo v tomto kolegiu usedne. Plánují k tomu novelu Ústavy, kterou obhajují tím, že by měla zlepšit dohled nad krajskými úřady.

V současné době jsou možnosti poslanců při volbě patnáctičlenného kolegia omezeny na kandidáty, které jim navrhne prezident NKÚ.  Toto kolegium společně se svým prezidentem a viceprezidentem rozhoduje o dění v Nejvyšším kontrolním úřadu. Podle nového znění je role prezidenta při rozhodování sporná.

Současné znění pasáže Ústavy věnující se NKÚ obsahuje tři odstavce, v navrhovaném znění přibude  odstavec, který se věnuje volbě kolegia. Tento odstavec zní: „Na výkonu působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu se podílí patnáct členů Nejvyššího kontrolního úřadu, které volí Poslanecká sněmovna. Zákon stanoví, kdy Nejvyšší kontrolní úřad jedná a rozhoduje ve sboru, složeném z prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu.“

Poslanec za ČSSD a místopředseda kontrolního výboru Jaroslav Fiala řekl serveru Aktuálně.cz, že věta o patnáctičlenném kolegiu nemá úřad nijak politizovat nebo omezovat jeho nezávislost.

Změnu hájí také druhý autor novely a právní expert ODS Marek Benda: „Nemyslím si, že by tato změna zákona znamenala, že by pravomoc prezidenta navrhovat kandidáty touto úpravou zcela zmizela. Zůstává v zákoně o NKÚ a vypadnout by mohla už nyní změnou tohoto zákona," citovalo Aktuálně.cz právního experta Bendu, který ale později připustil, že znění lze interpretovat i jinak.

Pokud ale bude v ústavě uvedeno, že členy kolegia volí Poslanecká sněmovna, role prezidenta NKÚ při volbě kolegia tímto odpadají, protože Ústava má přednost před zákony. Podle Vladimíra Balaše, experta na ústavní právo, se předkladatelé návrhu snaží nasadit NKÚ náhubek.

Server Aktuálně.cz získal informace, že zákon vznikal v Lidovém domě a podílel se na něm i  současný viceprezident NKÚ Miloslav Kala, který má k sociálním demokratům blízko a navíc připouští, že s nimi novelu konzultoval. I podle Kaly je důležité zmínit existenci kolegia v Ústavě.

Samotní autoři novely ale vyzdvihují jinou změnu: pokud novela jejich iniciativa projde, má Ústava dát Nejvyššímu kontrolnímu úřadu možnost kontrolovat také hospodaření obcí a krajů.

Další informace:

Aktuálně.cz Poslanci chystají náhubek na NKÚ. Autoři to zapírají

lidovky.cz Politické strany omezují práci NKÚ, tvrdí šéf úřadu Dohnal