Zaměstnanci České pošty protestovali proti šikaně vedení

Vratislav Dostál

Iniciativa ProAlt společně s Federací výkonných zaměstnanců České pošty vystoupily proti praktikám, které se v poslední době staly v této instituci normou. Aktivisté ve čtvrtek vnikli do hlavní budovy České pošty v Praze a okupovali přepážky.

Iniciativa ProAlt a Federace výkonných zaměstnancův (FVZ) ve čtvrtek uspořádaly protestní akci proti praktikám, které se staly v České poště v poslední době normou. Jedná se o šikanu řadových zaměstnanců, snižování platů, vyvolávání atmosféry strachu a nekolegiality, to vše ve jménu zisků aliančních partnerů a některých „elitních“ manažerů.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Tato atmosféra nakonec povede jedině ke zhoršování služeb České pošty pro občany, což se již dnes stává realitou. Čím více prodají pošťáci pojistek, účtů a žvýkaček, tím méně stihnou doručit dopisů, balíků a dalších zásilek. Jako vždy na neoliberálních postupech prodělají pracující a zákazníci, přičemž naopak vydělá úzká skupina zástupců nadnárodních korporací a management České pošty,“ uvedli organizátoři protestu ve svém prohlášení.

„Situace zaměstnanců ČP je neúnosná. Strach a nátlak se staly každodenními zdroji motivace k práci. Původní poslání pošťáka, který by neměl být běžným zaměstnancem, protože jeho role byla vždy někde mezi poskytovatelem veřejných služeb a zaměstnancem, se dnes redukuje na prodavače a hokynáře. Navíc za velmi nelidských a agresivních pracovních podmínek,“ tvrdí k věci prezident FVZ Miroslav Prokop.

„Česká pošta se snaží dělat ze svých zaměstnanců nesvéprávné, rozklepané a ke všemu svolné bytosti třesoucí se nesmyslnými pokyny manažerů,“ dodal mluvčí ProAltu Pavel Novák.

„Dopis, v němž manažer závěrem konstatuje, že si nechal nabrousit nůž, je esencí narůstající — v tuto chvíli verbální — agresivity privilegovaných vůči neprivilegovaným. S takovou praxí nesouhlasíme a podporujeme proto zaměstnance pošty v jejich požadavcích, a tím i nepřímo všechny občany, kteří využívají jejích služeb,“ vysvětlil Novák.

„Iniciativa ProAlt obecně podporuje odpor pracujících proti špatným pracovním podmínkám, šikaně, bossingu, mobbingu a veškerým dalším praktikám, kterými zaměstnavatelé disciplinují zaměstnance,“ doplnil mluvčí iniciativy Ondřej Lánský.

Z tohoto důvodu se FVZ a ProAlt rozhodly zorganizovat nenásilný, ale důrazný protest přímo v hlavní budově České pošty: skupina aktivistů vnikla do hlavní budovy České pošty (Jindřišská 16) v Praze a začala okupovat přepážky s dotazy mířícími právě na nabízené produkty aliančních partnerů.

Cílem bylo symbolicky zablokovat chod pošty na přibližně hodinu. Během této doby další skupiny aktivistů rozdávaly klientům pošty vysvětlující materiály, v nichž byla popsána situace pracujících na České poště.

Poslední součástí akce byl petiční stánek, kde měli lidé možnost podepsat petici určenou generálnímu ředitelství České pošty. K předání dopisu vedení, který informuje o počtu podepsaných pod peticí, došlo ihned po akci.

    Diskuse