Soud: Zveřejnění videozáznamu ze zasedání zastupitelstva je oprávněně

Vratislav Dostál

Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, který pokutoval obec Psáry za zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva. Úřad přitom obcím doporučoval nezveřejňovat na internetu videozáznamy ze zasedání zastupitelstva.

Postoj Úřadu pro ochranu osobních údajů v otázce zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstev obcí tvrdě narazil u Městského soudu v Praze. Městský soud v rozsudku nejen zrušil rozhodnutí Úřadu, který pokutoval obec Psáry za zveřejnění záznamu ze zasedání zastupitelstva, ale zároveň v odůvodnění poukázal na nezákonnost stanoviska úřadu, na  jehož základě již devět let obcím zakazuje zveřejňovat zápisy ze zasedání orgánů obce v plném znění.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Úřad v minulosti opakovaně (neformálně) obcím doporučoval nezveřejňovat na internetu videozáznamy ze zasedání zastupitelstva. Takové pokyny sice neměly oporu v žádném zákoně a Úřad nebyl konzistentní v míře „zákazů“, nicméně postup byl velmi účinný — řada obcí ze strachu před sankcí videozáznamy na webové stránky raději neumístila, popřípadě po upozornění Úřadu záznamy stáhla.

Přitom právě zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva je jedním z mála způsobů, jak se občané mohou dozvědět, co se v jejich městě nebo obci děje. Ne každý se totiž může na jednání dostavit osobně, často se konají v pracovní době.

Psáry se i přes doporučení Úřadu rozhodly postupovat jinak. Od počátku roku 2011 na základě schváleného jednacího řádu zveřejňují na webových stránkách obce videozáznamy ze zasedání zastupitelstva. Na podzim roku 2011 byla v rámci diskuze zastupitelů zmíněna (a na videozáznam nahrána) i výše platu ředitelky základní školy a to v souvislosti se škodou, která obci hrozí v případě prohraného pracovněprávního sporu.

Paní ředitelka podala podnět Úřadu a ten obec za její transparentnost potrestal. „Uložení pokuty za naši snahu být transparentní obcí nás zaskočilo. Nyní jsem za ni ale vlastně rád, protože jsme ve spolupráci s Oživením vyhráli soud a tím jsme po letech nejistoty vyvrátili zcela zavádějící postoj ÚOOÚ. “ uvedl Milan Vácha, starosta obce Psáry.

I přes prohraný soudní spor však Úřad své odmítavé stanovisko ke zveřejňování informací ze zasedání zastupitelstva prostřednictvím videozáznamu nezměnil. Rozsudek Městského soudu je pravomocný, Úřad však podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Úřad i nadále rozlišuje mezi právem občana obce (například Psáry) a právem občana sousední obce. Zatímco první z nich má právo nahlédnout do zápisu ze zasedání zastupitelstva a dohledat si bezplatně i veškeré anonymizované osobní údaje obsažené v zápise, ostatní občané mají podle mylného názoru Úřadu ztížené postavení.

Podle něj se takové informace mohou dozvědět jen za podmínek zákona na ochranu osobních údajů a navíc jen na základě individuální žádosti o informace a ještě za to musí často zaplatit.

Tento názor Úřadu přitom nemá oporu v žádném zákoně. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné a může se jej zúčastnit kdokoli (nejen občan obce). Stejně tak má podle soudu kdokoli (nejen občan obce) právo bezplatně nahlížet do zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Legislativní oporu nemá ani Úřadem proklamovaný názor, že poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím se liší podle toho, zda se informace poskytuje na základě individuální žádosti, nebo neomezenému okruhu osob prostřednictvím internetu.

V obou případech totiž podle soudu platí naprosto stejné omezení. „Lze-li nějakou informaci poskytnout na základě žádosti o informace, lze ji ve stejném rozsahu poskytnout i bez takové žádosti,“ vysvětlila advokátka Petra Bielinová, zastupující obec Psáry.

    Diskuse