Vláda schválila novelu zákona o státním zastupitelství

Vratislav Dostál

Kabinet Petra Nečase ve středu schválil novelu zákona o státním zastupitelství. Záměrem návrhu je zvýšení nezávislosti státních zastupitelství a zlepšení boje s korupcí. Zákon předpokládá zrušení vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci.

Vláda Petra Nečase ve středu schválila novelu zákona o státním zastupitelství. Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS má přispět k boji proti korupci a zvýšit nezávislost státních zastupitelství. Zákon nyní míří do Poslanecké sněmovny.

„Nový zákon o státním zastupitelství patří k dlouhodobým prioritám ministerstva spravedlnosti. Jeho přijetím se zvýší nezávislost systému státních zastupitelství a od zřízení protikorupčního speciálu očekáváme zlepšení boje s korupcí,“ vysvětlil Blažek s tím, že cílem novely je významně posílit nezávislost státního zastupitelství i jednotlivých státních zástupců, včetně stanovení odpovídajících záruk tohoto postavení.“

Další změnou oproti současnému stavu je pevně stanovené funkční období všech vedoucích státních zástupců a změna způsobu jejich jmenování a odvolání. Nejvyšší státní zástupce bude nově jmenovat prezident republiky na deset let na návrh vlády, bez možnosti opakování na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Návrh vládě předloží ministr spravedlnosti po projednání s Poradním sborem státního zastupitelství. Do této pozice bude moci být jmenován pouze státní zástupce, který vykonává právní praxi minimálně deseti let, z toho pět let ve funkci státního zástupce.

Okresní a krajští státní zástupci budou moci být jmenováni na dobu sedmi let. Krajského státního zástupce nebude možné jmenovat na dvě po sobě jdoucí období u téhož státního zastupitelství. Vedoucí státní zástupci budou jmenováni na základě výsledků výběrového řízení s jasnými kritérii.

„Největším problémem posledních let byla možnost politického odvolání například nejvyššího státního zástupce, i dalších funkcionářů, což po přijetí tohoto zákona do budoucna nebude možné,“ uvedl Blažek.

Nejvyšší státní zástupce bude moci být odvolán pouze v kárném řízení před kárným soudem. To se bude týkat rovněž ostatních vedoucích státních zástupců. „Kárným deliktem nebude pouze typicky právní selhání ale i selhání manažerské," dodal ministr spravedlnosti.

Vládní návrh zákona počítá také se zřízením zvláštního Úřadu pro potírání korupce s celorepublikovou působností v oblasti korupce, závažné finanční kriminality, terorismu, a zločiny spáchanými úředními osobami. Úřad bude působit jako samostatná složka při Nejvyšším státním zastupitelství, bude jej řídit náměstek nejvyššího státního zástupce, jmenovaný na sedm let.

Personální otázky, jako návrhy na jmenování státních zástupců, dále plány rozmístění státních zástupců, právních čekatelů, asistentů, vyšších úředníků a zaměstnanců budou muset být nově projednány s Poradním sborem státního zastupitelství.

Ten se také bude vyjadřovat k návrhům předpisů k činnosti státního zastupitelství. Zástupci jedenáctičlenného Poradního sboru zvolení v tajných volbách na šest let, se rovněž zúčastní výběrových řízení na jmenování státních zástupců.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse