Zachránit jen literární časopisy nestačí

Redakce DR

Redakce DR zveřejňuje druhý otevřený dopis šéfredaktorů literárních časopisů ministryni kultury, v němž se zasazují za finanční podporu také ostatních grantových oblastí tzv. živé kultury.

DRUHÝ OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRYNI KULTURY ČR ALENĚ HANÁKOVÉ

Praha, 14. 5. 2013

Vážená paní ministryně,

jsme rádi, že se podařilo najít finanční prostředky, které odvrátily hrozící zánik literárních časopisů a umožnily většině z nich pro letošní rok další existenci. Věříme, že se do budoucna podaří naplnit model financování, který zajistí dlouhodobou podporu nejen literárních periodik, ale i dalších oblastí tzv. živého umění, a který bude zárukou toho, aby se krizová situace v této nepostradatelné sféře umění, kultury i vzdělanosti chronicky neopakovala.

Zároveň si na Vás dovolujeme apelovat znovu i ohledně letošního roku, neboť na rozdíl od literárních časopisů je situace v jiných oblastech tzv. živého umění (a to včetně periodik, zaměřených na výtvarné umění či tanec), jak sama víte, nadále mimořádně napjatá a již skutečně akutně hrozí, že řada klíčových a těžko postradatelných kulturních projektů a aktivit rok 2013 nepřežije. Umění a kultura jsou přitom celkem, jehož jednotlivé části se vzájemně inspirují a kreativně podporují. Literatura, hudba, výtvarné umění i divadlo či tanec jsou propojeny sítí zjevných či skrytých vazeb, a pokud je jedna či více oblastí tak výrazně oslabených, nemůže se to nepodepsat na těch ostatních.

Proto bychom Vás a celé vedení ministerstva chtěli znovu vyzvat, abyste získali prostředky pro podporu ostatních grantových oblastí tzv. živé kultury přinejmenším v takové míře, jak se to podle příslibu MK ČR podařilo pro literární časopisy. Jsme si jisti, že tato investice se České republice mnohonásobně vyplatí a jistě ji ocení také voliči. Pokud se naopak akutní krizovou situaci nepodaří co nejrychleji vyřešit (je již druhé čtvrtletí roku!), bude to mít nepochybně velmi vážné, citelné a dlouhodobé důsledky.

S pozdravem

Miroslav Balaštík, šéfredaktor časopisu Host

Ondřej Bezr, šéfredaktor kulturního magazínu UNI

Adam Borzič, šéfredaktor časopisu Tvar

Ondřej Buddeus, šéfredaktor časopisu pro současnou poezii Psí víno

Tomáš Čada, redaktor literárně kulturního časopisu H_aluze

Petr Čermáček, šéfredaktor revue Weles

Marek Dobrý, šéfredaktor magazínu pro moderní kulturu Lógr

František Dryje, šéfredaktor revue Analogon

Joachim Dvořák, šéfredaktor kulturní revue Labyrint

Milan Hanuš, šéfredaktor revue PROSTOR

Vratislav Kadlec, šéfredaktor měsíčníku pro světovou literaturu Plav

Karel Kouba, šéfredaktor kulturního čtrnáctideníku A2

Petr Placák, šéfredaktor studentského časopisu Babylon

Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue

Olga Stehlíková, šéfredaktorka kulturně-literární revue Pandora

Jovanka Šotolová, šéfredaktorka časopisu iLiteratura.cz

Martin Valášek, šéfredaktor revue Souvislosti