Odešel Čestmír Císař

Miloš Bárta

Jeden z představitelů reformního směru KSČ z 60. let minulého století Čestmír Císař zemřel v neděli ve věku třiadevadesáti let. Zveřejňujeme krátkou vzpomínku Miloše Bárty.

Jeden z posledních výrazných představitelů Pražského jara, studentský kandidát na prezidenta republiky na jaře 1968 a předseda České národní rady zvolený o několik měsíců později, Čestmír Císař, zemřel v neděli 24. března 2012 ve věku třiadevadesáti let.

Rodák z Hostomic v severních Čechách po studiích v Duchcově, Dijonu a na Univerzitě Karlově působil od roku 1946 jako funkcionář KSČ v Praze a Plzni. Jako jeden z prvních si uvědomoval nezbytnost změn v politice komunistické strany, v roli ministra školství se je pokoušel uplatnit a byl proto z tohoto místa uvolněn a poslán jako velvyslanec do Rumunska.

Na jaře 1968 se odtud vrátil s nimbem vzdělaného, otevřeného reformního politika s řadou přátelských kontaktů mezi dramatickými umělci, výtvarníky, vědci a ve školském prostředí. Jako sekretář ústředního výboru KSČ patřil k jádru dubčekovské skupiny a po její porážce byl v roce 1970 vyloučen ze strany.

V letech normalizace se pokoušel písemně - a ovšem marně - varovat vedení strany před bezvýchodností její politiky. Od jara roku 1987 se podílel na založení politického klubu Obroda a svou aktivní politickou dráhu zakončil jako stálý představitel ČSFR u Rady Evropy. Politické a kulturní dění v naší zemi však do posledních dnů pozorně sledoval.