V Beskydech vzniká nelegální sjezdovka

Vratislav Dostál

Závažného porušení zákonů se podle zjištění ekologů dopustila společnost Capital group service, která u lyžařského areálu Armáda v Dolní Lomné ilegálně vykácela zhruba 1,5 hektaru lesa a provedla terénní úpravy za účelem provozu nové sjezdové tratě.

V Beskydech vzniká nelegální sjezdovka namísto lesa. Upozornilo na to Hnutí DUHA s tím, že podle jejich zjištění v Chráněné krajinné oblasti Beskydy vykácela společnost Capital group service nelegálně 1,5 hektaru lesa a provedla terénní úpravy za účelem provozu nové sjezdové tratě.

Stalo se tak u lyžařského areálu Armáda v Dolní Lomné. Společnost dodatečně požádala o trvalé vynětí 3,6 hektaru lesa z fondu lesní půdy a žádá také o povolení provozu dvou roleb na pozemcích, které jsou formálně stále lesem.

„Tak závažné pohrdání zákony je skutečně alarmující,“ uvedl Miroslav Kutal z Hnutí DUHA. „Doufáme, že Česká inspekce životního prostředí a Police ČR porušení předpisů důsledně a tvrdě potrestá a nařídí majiteli společnosti zalesnění pozemků, které by stále měly být lesem,“ dodal.

„Je neuvěřitelné, že v civilizované společnosti si někteří podnikatelé dělají co chtějí, jakoby žádné zákony a pravidla neexistovaly. Je to nehorázná bezohlednost nejen vůči životnímu prostředí, ale i vůči slušným lidem, kteří zákony dodržují,“ doplnil Kutala Daniel Křenek z Českého svazu ochránců přírody Orchidea Valašsko.

„Jestli se považujeme za vyspělou společnost, která se řídí nějakými pravidly, tak ty by měly platit pro všechny. Doufáme, že tento trestuhodný čin bude potrestán a budou uložena příslušná opatření k nápravě. Náš region potřebuje podnikatele, kteří se vůči přírodě chovají ohleduplně, nikoli ty, kteří ji drancují jen pod vidinou osobního prospěchu,“ uvedl Křenek.

Kutal také připomněl, že beskydská příroda je pod velkým tlakem a neregulované rozšiřování turisticko-zábavních aktivit může ohrozit dlouhodobé přežití vzácných zvířat citlivých k vyrušování jako je rys, medvěd nebo tetřev.“

Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy konstatovala porušení dvanácti ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, Městský úřad Jablunkov minimálně čtyř ustanovení lesního zákona. Záměr budování nové sjezdové trati nebyl ani hodnocen dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Tento proces přitom musí všechny podobné záměry absolvovat.

Ojedinělý a nezvykle brutální zásah do beskydských lesů nyní šetří Česká Inspekce životního prostředí, zároveň Policie České republiky řeší, zda nedošlo ke spáchání trestného činu.

Území přitom leží v druhé zóně Chráněné krajinné oblasti Beskydy, je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a má rovněž mimořádný vodohospodářský význam, protože se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Bez ohledu na neexistenci jakéhokoliv povolení již povrch sjezdovky ilegálně upravuje rolba a protože se nová sjezdovka nachází v sousedství stávající tratě v lyžařském areálu, už se na ní lyžuje.

Ekologické organizace celý proces sledují a apelují na příslušné orgány k udělení tvrdých trestů. Hnutí DUHA Olomouc i Český svaz ochránců přírody jsou momentálně účastníky řízení o dodatečném povolení vjezdu rolby, které vede Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy.