Ministerským výzkumným ústavům hrozí likvidace

Vratislav Dostál

Kabinet Petra Nečase připravuje novelizaci zákona, která umožní slučování či likvidaci ministerských výzkumných ústavů. Podle opozice tyto kroky Nečasovu vládu usvědčují ze lži o podpoře vědy a výzkumu.

Ministerské výzkumné ústavy se obávají likvidace. Informuje o tom server Česká pozice a připomíná, že resortních výzkumných ústavů jednotlivých ministerstev, která jsou jejich zřizovateli, je celkem šestnáct. Sedm jich přitom spadá pod ministerstvo zemědělství, kterému pomáhají s vylepšením poznatků v melioracích, veterinárním lékařství nebo v rostlinné a živočišné výrobě.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Podle informací internetového deníku chystaná novelizace zákona neřeší takřka nic jiného, než jak jednoduše provést sloučení nebo převedení ústavů pod univerzity.

„Sloučení či splynutí jedné veřejné výzkumné instituce s jinou je možné i dle stávajícího zákona, ale za předpokladu souhlasu obou rad instituce. Novela má umožnit zřizovateli toto provádět i bez souhlasu příslušné veřejné výzkumné instituce. Je to obdobná myšlenka a stejný proces, jako bylo slučování JZD v sedmdesátých letech minulého století,“ vysvětlil pro Českou pozici ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Jiří Hladík.

S vládním záměrem ostře nesouhlasí opoziční ČSSD. Podle jejich mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum a místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové Nečasova vláda kazisvětů už nemá, co by ve veřejném sektoru ničila, z čeho by ještě vykřesala možnost zisků pro své věrné. „Sdílím obavy ministerských výzkumných ústavů ze snahy současné vlády o jejich likvidaci,“ dodala.

Zdůraznila přitom, že likvidace resortních výzkumných ústavů není jen prošustrování rodinného stříbra. „Je to zločin proti hospodářskému růstu a budoucí konkurenceschopnosti země. Vyzývám proto Nečasovu vládu, aby v této chvíli již nečinila žádné kroky, kterými zasahuje do současného fungování struktury vědy výzkumu v České republice," uvedla místopředsedkyně Senátu.

Zároveň připomněla, že resortní výzkumné ústavy jsou páteřními pracovišti pro aplikovaný výzkum v jednotlivých resortech a odborným zázemím pro zpracování oponentur i návrhů pro odbornou správu resortů, pro řízení společnosti na základě znalostí a odborných analýz, dlouhodobých perspektiv.

„Jsou zásadními výzkumnými pracovišti například pro kontrolu kvality potravin, dodržování a nastavovaní norem, ale i hospodaření v krajině. Zajišťují, některé ústavy již více než sto let, ve prospěch všech i propojení základního a aplikovaného výzkumu, přenos vědomostí a výsledků základního výzkumu do praxe, a tedy významně ovlivňují civilizační a kulturní úroveň české společnosti,“ vysvětlila místopředsedkyně Senátu.

„Na nebezpečí pro resortní výzkumné ústavy upozorňuji již od představení návrhu státního rozpočtu, kde byly peníze na vědu a výzkum z resortů vyjmuty,“ dodala Gajdůšková s tím, že posílení pravomocí zřizovatele vůči těmto veřejným výzkumným organizacím je jen další krok k jejich likvidaci.

„Ten je také v přímém rozporu s nabubřelými vyhlášeními vlády o nutnosti inovací. Konkrétní kroky vlády směřujícími proti ministerským výzkumným ústavům usvědčují Nečasovu vládu ze lži o podpoře vědy a výzkumu,“ uzavřela mluvčí stínové vlády ČSSD pro vědu a výzkum.

    Diskuse