Kontroly kotlů nebudou, soukromí je důležitější než zdraví

Dušan Radovanovič

V případě kontroly lokálních topenišť proti sobě stojí právo na soukromí proti právu na čistý vzduch. Ekologové zdůrazňují, že kontroly jsou potřeba, mělo by k nim ovšem docházet jen výjimečně.

Vláda premiéra Fischera včera odmítla návrh Moravskoslezského kraje, který chce prosadit přísnější kontrolu domácích topenišť.

Zatímco podniky i živnostníky může Česká inspekce životního prostředí kontrolovat, páky na malé znečišťovatele nemá. Lidé přitom doma spalují nejrůznější odpad i nekvalitní uhlí, čímž výrazně přispívají ke špatnému stavu ovzduší ve své lokalitě.

Podle premiéra je však kontrola, která by si mohla vynutit přístup do domu, nepřijatelná. „Jde vlastně o invazi do soukromí a tím návrh porušuje Základní listinu práv a svobod. S takovým zákonem vláda prostě nemůže souhlasit," nechal se slyšet Fischer.

Předkladatelé ale oponují, že článek 35 Listiny základních práva a svobod zaručuje i právo na příznivé životní podmínky. „Jsem přesvědčen, že právo jednotlivce na soukromí končí tam, kde jsou narušována práva ostatních na čisté životní prostředí," prohlásil náměstek hejtmana moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Hejtman Jaroslav Palas (ČSSD) se svým podřízeným souhlasí. „Žijeme tu jak v plynové komoře,“ uvedl s poukazem na statistiky, podle kterých jsou v některých ostravských čtvrtích přípustné limity překračovány až stodevadesátkrát za rok. Astmatem trpí v Ostravě čtyřikrát více lidí, než je průměr ČR.

Vendula Krčmářová z ostravské pobočky organizace Arnika by kontroly rozhodně uvítala. „Nesmělo by se ovšem jednat o jakési plošné kontroly, ale jen o cílené zásahy na základě ověřených stížností. Takhle to funguje například v sousedním Německu,“ řekla Krčmářová Deníku Referendum.

Podle Krčmářové by se musela dořešit řada právních detailů. Nynější situace, kdy úřad prakticky nemůže znečišťovatele postihnout, je ale podle jejího názoru špatná.

Pavel Černý z Ekologického právního servisu je přece jen opatrnější. „Zasahování do soukromí je velký problém. Ke kontrolám by muselo docházet skutečně jen ve vážných případech, kdy by inspekce životního prostředí měla jasné indicie,“ řekl Deníku Referendum Černý.

Stejné stanovisko zastává i Černého kolega Jan Šrytr. „Ve fázi projednávání je novela zákona na ochranu ovzduší, která tuto problematiku řeší podle mého názoru odpovídajícím způsobem. Žádné namátkové přepadovky bych určitě nepodpořil,“ zdůrazňuje Šrytr.

Arnika i Ekologický právní servis zároveň upozorňují, že lokální topeniště tvoří jen část problémů v Ostravě. „Navíc se jedná o sezónní záležitost,“ upozorňuje Krčmářová. Mezi další důležité znečišťovatele řadí též dopravu a především tamní průmysl.

S Krčmářovou zcela souhlasí i Šrytr. „Nechali jsme například provést rozbor v okolí hutního komplexu Arcelor Mittal. Ukázalo se, že až devadesát procent znečištění ovzduší v městském obvodu Radvanice a Bartovice padá na hlavu této společnosti,“ vysvětlil Šrytr.

Ekologové zdůrazňují, že ačkoli jsou domácí topeniště velký problém, je třeba se soustředit především na velké průmyslové komplexy.

Další informace:

Idnes.cz Vláda nepodpoří kontroly domácích kotlů, argumentuje ochranou soukromí

Tyden.cz Fischer: Kontroly kamen jsou invazí do soukromí

Nebenadostravou.cz Problém ArcelorMittal

    advertisment
    advertisment