ProAlt chce těžiště předvolební debaty překlopit k zásadním politickým otázkám

Vratislav Dostál

Iniciativa ProAlt sepsala jedenáct otázek, které zaslala oběma prezidentským kandidátům. Odpovědi na ně nám pomohou lépe odhadnout budoucí vývoj, který bude prezident spoluvytvářet, tvrdí mluvčí ProAltu Ondřej Lánský.

Iniciativa ProAlt sestavila seznam jedenácti otázek, které zaslala oběma kandidátům druhého kola přímé volby prezidenta. Podle jednoho z mluvčích ProAltu Ondřeje Lánského tak chtějí iniciovat podstatnou prezidentskou debatu a současně odhadnout budoucí vývoj, který bude nově zvolený prezident spoluvytvářet.

„Je to pokus přesunout těžiště současného mediálního předvolebního diskursu k podle nás podstatným tématům české politiky,“ vysvětlil Lánský pro Deník Referendum. První otázkou ProAltu je, zda v případě svého zvolení kandidáti podepíší či budou vetovat návrh zákona, který omezí moc soudních exekutorů a vrátí hlavní roli při vymáhání dluhů soudům.

Iniciativu zajímá, jak se Zeman se Schwarzenbergem staví k instituci tzv. soudních exekutorů, kteří představují privatizaci části soudní moci a jménem státu a na účet veřejnosti v podstatě podnikatelském, na ziskovém principu založeném, modelu provádějí výkony rozhodnutí soudů ale i soukromých rozhodců, a to s důsledky pro dlužníky často téměř fatálními.

„Co soudíte o volání občanů po jejich zrušení a návratu k vymáhání dluhů soudy? Vyvinete v této věci tlak na vládu a Parlament?,“ táže se ProAlt. Dalším zásadním tématem je podle iniciativy otázka školného. Ptají se proto obou kandidátů, zda podepíší či budou vetovat návrh zákona, který bude zavádět školné, či zápisné na veřejných vysokých školách.

Rovněž je zajímá, jak se expředseda ČSSD a předseda TOP 09 staví k principu akademických svobod, autonomii veřejných vysokých škol jako veřejnoprávních samosprávných institucí. Třetí otázka ProAltu se týká majetkových přiznání: „Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který bude zavádět majetková přiznání, resp. bude žádat doložení původu příjmů a majetků?“

V souvislosti s tím se iniciativa kandidátů na prezidenta táže, zda by souhlasili se zákonem zavádějícím majetková přiznání pro všechny občany s hodnotou majetku přesahující určitý limit, tedy nejen pro veřejně činné osoby.

„Podepsal byste a podporoval zákon úplně zakazující anonymní vlastnictví, ať již realizované jakoukoli formou? Nebo byste byl pouze pro zrušení anonymních akcií na doručitele? Byl byste pro veřejný daňový kalendář všech politiků a vyšších státních úředníků? Jaká další opatření byste případně prosazoval a podporoval, samozřejmě v rámci svých pravomocí?,“ doplnili mluvčí ProAltu.

Čtvrtý dotaz pak směřují k tématu daňových rájů. Zajímá je, zda by kandidáti podepsali či vetovali návrh zákona, který omezí daňové ráje, případně, zda by podpořili legislativu Evropské unie v tomto směru.

Pátá otázka se týká regulačních poplatků ve zdravotnictví, šestá ochrany životního prostředí a sedmá implementace druhého pilíře důchodové reformy, který prosadila Nečasova vláda. V osmém dotaze se Zemana se Schwarzenbergem táží, zda by podepsali či vetovali návrh zákona, který bude zavádět progresívní zdanění v rámci daně z příjmu fyzických osob, daně dědické, daně z nemovitostí, či z převodu nemovitosti a dalších majetkových daní.

„Jakožto Evropan a zastánce hodnot zakotvených v základních dokumentech Evropské unie, k nimž patří i deklarace rovnosti a bratrství, jež implikují hodnotu odvozenou, tedy sociální stát, souhlasíte s konceptem tzv. rovné daně, který v konečném důsledku vede k degresivnímu dopadu zdanění na různé příjmové a majetkem vybavené vrstvy obyvatelstva?,“ píše iniciativa prezidentským kandidátům.

Devátá otázka se dotýká tématu selektivního dodržování lidských práv, desátá pak otázky rovnosti všech občanů České republiky nejen před zákonem, tedy nejen rovnosti formální, nýbrž také rovnosti substanciální, tedy rovnosti možností a příležitostí. Posledním dotazem se ProAlt prezidentských kandidátů táže na jejich postoj k politice státu v oblasti mezinárodní migrace osob.