Sběr elektroodpadu v České republice stagnuje

Vratislav Dostál

Množství zpětně vybraných vyřazených elektrozařízení dosáhne v letošním roce stejné úrovně jako loni. Zatímco do roku 2008 docházelo ke zvyšování množství vytříděných elektroodpadů, od roku 2009 jejich sběr stagnuje.

Množství zpětně vybraných vyřazených elektrozařízení dosáhne v letošním roce stejné úrovně jako loni, tedy přibližně 50 tisíc tun. Přestože se povědomí o nutnosti třídění a recyklace elektroodpadu dlouhodobě zvyšuje, podle expertů končí až polovina vyřazených přístrojů na skládkách. Lidé do komunálního odpadu nejčastěji vyhazují přístroje menších rozměrů.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

V letošním roce bylo nejvíce tun starých přístrojů sebráno v kategoriích velkých domácích spotřebičů a chladicích zařízení, které podle odborníků dlouhodobě tvoří přibližně čtyřicet procent hmotnosti vybraného elektroodpadu. Avšak u malých přístrojů je kvůli jejich snadnému vyhození do popelnice míra zpětného odběru nižší. Řada z nich tak skončí na skládkách a ve spalovnách. Tím dochází nejen ke znečištění životního prostředí, nýbrž i k plýtvání surovinami, které by mohly být po jejich recyklaci znovu využívány.

„V povánoční době, především začátkem roku, končí v komunálním odpadu řada vyřazených elektrozařízení. Jedná se zvláště o menší přístroje, jako jsou počítačové klávesnice, fény či mp3 přehrávače. Lidé se totiž zbavují starých zařízení, která nahradily vánoční dárky,“ uvedl v tiskovém prohlášení Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která se zabývá zpětným odběrem elektroodpadu.

Jsou to podle něj přitom právě menší zařízení, na které je třeba se v budoucnu zaměřit. „Usilujeme o další rozšíření sběrné sítě, která by sběru drobných zařízení napomohla a byla pro veřejnost co nejpohodlnější,“ dodal Kubernát s tím, že množství vyřazených elektrozařízení sebraných jeho společností zůstalo v letošním roce přibližně stejné jako minulý rok.

Stagnace sběru elektroodpadu se v letošním roce projevila v celorepublikovém měřítku. „Předpokládáme, že v letošním roce kolektivní systémy dohromady vysbírají kolem padesát tisíc tun elektroodpadu. Půjde tedy o podobné množství jako loni,“ uvedl Aleš Šrámek z Asociace recyklátorů elektronického odpadu. „Podle našich odhadů pak minimálně stejné množství elektroodpadu každoročně skončí na skládkách, případně ve šrotu,“ dodal.

Přesné množství elektroodpadu, které neprošlo řádnou evidencí a zpracováním, je aktuálně v rámci České republiky zjišťováno. Nařizuje to mimo jiné i směrnice Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Směrnice stanovuje nové cíle sběru a ukládá vytvořit metodiku pro stanovení produkovaného elektroodpadu v jednotlivých členských státech.

Za vyspělými členy Evropské unie přitom Česká republika ve zpětném odběru zaostává. V posledních několika letech se navíc postupný nárůst množství vybraného elektroodpadu zpomalil.

„Celkově lze z trendu vyvodit, že od roku 2005 do roku 2008 docházelo k rychlému meziročnímu zvyšování množství vytříděných elektroodpadů. Od roku 2009 ale pozorujeme stagnaci. Ta je do značné míry způsobena stávající ekonomickou situací, v jejímž důsledku došlo ke snížení množství elektrozařízení uvedených na trh,“ shrnul vývoj úrovně sběru elektroodpadu tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík.

Rozšíření sběrné sítě pro elektroodpad je v České republice plánováno i v roce 2013, třídění vyřazených přístrojů by tak pro občany mělo být dostupnější. Aktuálně mají lidé možnost kromě specializovaných míst odevzdávat elektrospotřebiče i na úřadech, ve školách nebo firmách. Domácnosti mají také možnost objednat si odvoz vyřazených elektrozařízení přímo z domu.

    Diskuse