Alternativa zdola zve veřejnost na akci o participativních rozpočtech

Vratislav Dostál

V úterý se v Praze uskuteční akce nazvaná Participativní rozpočet — aktivní občanství a transparentní veřejná správa. Po úvodních přednáškách proběhne workshop a seminář k open data. Akci pořádá Alternativa zdola.

V úterý se v Praze na Mariánském náměstí uskuteční seminář a workshop na téma participativních rozpočtů. Na akci, která začíná v 17. hodin, vystoupí ekonomka Ilona Švihlíková a expert na rozvojovou problematiku Tomáš Tožička.

Během semináře budou prezentovány základní informace o participativním rozpočtu. Na něj bude navazovat workshop k participativnímu rozpočtu s praktickou ukázkou zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a seminář vztahující se k problematice open data.

Participativní rozpočet byl poprvé zaveden v brazilském městě Porto Alegre v roce 1990 a vztahoval se na jeho městský rozpočet. Je to odlišný způsob správy veřejných prostředků. Jedná se o demokratický proces, v jehož rámci veřejnost rozhoduje, jakým způsobem má být vynaložena část veřejného rozpočtu.

Občané se tak zapojují do rozhodování o obecním rozpočtu, o prioritách a výběru nových investic paralelně a provázaně s rozpočtovacím procesem prováděným prostřednictvím struktur zastupitelské demokracie. Participativní rozpočet lze aplikovat v různém rozsahu na jiných úrovních ( stát, kraj, školy, vysoké školy, bytová výstavba).

Systém funguje tak, že členové místních komunit příjímají rozpočtová rozhodnutí během každoroční série místních shromáždění a setkání. Samozřejmě existuje mnoho modelů participativní rozpočtování, většina z nich ale obsahuje tyto fáze : diagnostika, diskuse, rozhodování, provádění (implementace) a sledování.

Obyvatelé zpravidla nejdříve definují místní prioritní potřeby, generují nápady jak na tyto potřeby reagovat a následně volí rozpočtové zástupce za svou komunitu. Tito zástupci pak diskutují místní priority a rozvíjí konkrétní projekty, které řeší společně s odborníky.

Místní občané na shromážděních poté volí, které z těchto projektů budou vybrány k financování. Vedení města (místní vláda) nakonec tyto vybrané projekty realizuje a veřejnost sleduje provádění rozpočtových projektů.

Porto Alegre (1,5 mil obyvatel) zahájilo první participativní rozpočtování v roce 1989. V Porto Alegre se přitom každý rok procesu účastní 50 000 lidí, rozhoduje se o přibližně dvaceti procentech rozpočtu města. Od roku 1989 se participativní rozpočet rozšířil do více než 1200 měst v Latinské Americe, Severní Americe, Asii, Africe a Evropě.

Akce Participativní rozpočet — aktivní občanství a transparentní veřejná správa začíná seminářem v 17:00. Na něj naváže v 18:30 workshop a seminář k open data. Akci pořádá Alternativa zdola.