Zpráva k protestu proti postihu tvorby ve veřejném zájmu

Redakce DR

Na protestní akci proti trestnímu stíhání slovenské dokumentaristky Zuzany Piussi přečetli zúčastnění otevřený dopis prezidentovi Slovenské republiky Ivanu Gašparovičovi. Text dopisu zveřejňujeme.

Dne 16.11.2012 od 17 do 18:15 hodin proběhla před slovenským velvyslanectvím v Praze protestní akce proti trestnímu stíhání slovenské dokumentaristky Zuzany Piussi za uvedení jejího dokumentárního filmu o slovenském soudnictví Nemoc třetí moci, iniciovaná českými dokumentaristy. Protest, jehož obecnější poselství mířilo proti postihu tvorby ve veřejném zájmu, se zúčastnilo kolem 100 lidí, během krátkých projevů někteří ještě na místě podepsali otevřený dopis prezidentovi Slovenské republiky Ivanu Gašparovičovi, který byl spolu s DVD s filmem Nemoc třetí moci následně předán pracovnici velvyslanectví. K protestu se přidal rovněž Ing. Jiří Fiala za sdružení K213, které předalo ambasádě svůj vlastní protestní dopis na podporu Zuzany Piussi.

Text protestního dopisu českých filmařů

Prezident Slovenské republiky doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Hodžovo nám. 1

P.O. Box 128

810 00 Bratislava 1

Věc: Protest proti stíhání režisérky Zuzany Piussi za tvorbu ve veřejném zájmu

Vážený pane prezidente,

slovenská režisérka Zuzana Piussi, natočila unikátní sondu do problémů slovenské justice, která díky naší společné minulosti promlouvá i k českým a naléhavostí své výpovědi i k evropským divákům. Její film Nemoc treťej moci byl skrze evropský portál DAFilms.com právě uveden i do české a evropské distribuce. Rovněž její předchozí filmy jsou známy z festivalů i kinodistribuce také českým divákům.

Se znepokojením jsme se dozvěděli, že před krátkým časem bylo s autorkou zahájeno trestní řízení na základě žaloby jedné ze soudkyň, která se ve filmu objeví (JUDr. Helenou Kožíkovou), a to z důvodů narušení důvěrnosti ústního projevu osobní povahy, za což hrozí Zuzaně Piussi vězení v délce až dvou let. Jiné řízení na podnět této soudkyně je vedeno proti Slovenské televizi za uvedení tohoto filmu.

Vzhledem k celkové kompozici díla, která je poctivě vystavěnou analýzou závažných jevů a pro jejichž vizualizaci autorka využila mimo vlastního natáčení i celou řadu autentických záznamů a archivů, považujeme její film za dílo bytostně reprezentující veřejný zájem. Film Nemoc tretej moci nenese ani stopu bulvárního přístupu ke zpracování tématu, je to zcela naopak — bulvární média jsou zde dokonce reflektována a kritizována jako součást celého problému. Proto jsme znepokojeni tím, že by takováto tvorba měla být postihována.

Vzhledem k tomu, že meritem filmu je problematizace dosahování spravedlnosti v rámci (některých) slovenských soudů, jsme hluboce znepokojeni tím, že by autorka měla být za čin své reflexe takto postihována, nemluvě o z filmu vyvěrajících důvodných pochybnostech o spravedlivém procesu.

Obracíme se tedy na Vás s nadějí, že tvůrčí přínos Zuzany Piussy dokážete nejen ocenit, ale také s naléhavou žádostí o udělení milosti v případě, že bude odsouzena.

DVD s filmem je přiloženo jako součást tohoto dopisu, pokud byste jej snad dosud neměl šanci shlédnout.

S úctou

V Praze 16.11.2012

Protest podpořili a k dopisu se připojili následující čeští filmaři:

Vít Janeček, dokumentarista, vedoucí FAMU International

Tereza Reichová, dokumentaristka

Jiří Barta, režisér

Jaroslav Bárta, fotograf, grafik a pedagog FAMU

Ivan Biel, režisér, mistopředseda FITES

Michal Bregant, filmový historik, ředitel Národního filmového archivu

Ivo Bystřičan, dokumentarista

Jan Čeněk, zvukový mistr, pedagog FAMU

Tomáš Doruška, režisér, pedagog FAMU

Dagmar Doubková, režisérka a scenáristka

Zdeněk Dušek, režisér a scenárista

Vladimír Fanta, režisér a scenárista

Dalibro Fencl, kameraman

Fero Fenič, režisér a producent

Zdeněk Flídr, režisér

Jiří Forejt, koordinátor vzdělávacího projektu freecinema.cz

Jana Hádková, vedoucí dramaturg Skupiny dokumentární tvorby ČT

Hedvika Hansalová, střihačka

David Havas, koordinátor, Národní filmový archiv

Vladimír Hendrich, filmový publicista, pedagog FAMU

Veronika Janečková, dokumentaristka

Miroslav Janek, režisér a pedagog FAMU

Hana Jarošová, pedagog FAMU

Petr Jarchovský, scenárista a pedagog FAMU

Viola Ježková, dokumentaristka

Silva Klasová, scenáristka

Pavel Klusák, novinář a scenárista

Vít Klusák, režisér a producent, pedagog FAMU

Rozálie Kohoutová, dokumentaristka

Eva Koťátková, vedoucí produkce FAMU International

Čestmír Kopecký, producent, pedagog FAMU

Pavel Kopecký, hudební skladatel a pedagog FAMU

Karel Koula, režisér

Petr Koza, tajemník ARAS

Jana Knitlová, scenáristka

Lucie Králová, režisérka

Jaroslav Kratochvíl, dokumentarista

Jiří Krejčík, režisér a scenárista

Kateřina Krusová, režisérka

Jiří Kubíček, dramaturg, zástupce vedoucího katedry animované tvorby FAMU

Vlad Lanné, režisér

Martin Mahdal, režisér a scenárista

Martin Mareček, dokumentarista, pedagog FAMU

Petr Marek, režisér, frontman skupiny MIDILIDI, pedagog FAMU

Petr Nikolaev, režisér

Hana Nováková, etnografka, režisérka

Tereza Nvotová, režisérka a herečka

Irena Obermanová, spicovatelka a scenáristka

Tereza Papalová, produkční

Braňo Pažitka, kamera

Jan Pecha, režisér a scenárista

Marika Pecháčková, režisérka

Lenka Petrová, katedra scenáristiky FAMU

Michal Procházka, filmový publicista, producent, tajemník Asociace animovaného filmu

Radim Procházka, režisér a producent, pedagog FAMU

Filip Remunda, dokumentarista a producent

Theodora Remundová, režisérka

Alice Růžičková, dokumentaristka, pedagožka FAMU

Martin Ryšavý, režisér a spisovatel, vedoucí katedry scenáristiky FAMU

Martin Řezníček, dokumentarista, pedagog FAMU

Klára Řezníčková, dokumentaristka

Petr Slavík, režisér

Nataša Slavíková, režisérka

Jiří Skála, režisér

Zdeněk Svěrák, scenárista

Olga Sommerová, režisérka, předsedkyně FITES

Jiří Stejskal, režisér

Petr Soukup, režisér

Jan Šikl, dokumentarista

Tomáš Škrdlant, režisér

Vladimír Škultéty, režisér a scenárista

Tomáš Šimerda, režisér

Alice Šnirychová, herečka, pedagožka, členka Výkonného výboru FITES

Šimon Špidla, střihač

Klára Tasovská, režisérka

Jana Tomsová, producentka

Kristýna Toupalová, střihačka

Helena Třeštíková, režisérka, čestná předsedkyně ARAS

Zdeněk Tyc, režisér

Martin Vadas, režisér, místopředseda FITES

Hana Vagnerová, herečka

Karel Vachek, režisér, vedoucí katedry dokumentární tvorby FAMU

Dan Wlodarczyk, režisér Petr Zrno, režisér

K dopisu se připojují dále tyto organizace:

Český filmový a televizní svaz (prostřednictvím dopisu tajemnice Zdeny Čermákové, která se osobně rovněž připojuje), o. s. Veřejnost proti korupci (vyjádřením svých členů: Hana Marvanová, Jiřina Šiklová, Adriana Krnáčová, Olga Sommerová, Miloslava Pošvářová, Ivan Gabal, Jan Štern, Břetislav Rychlík, Michal Mazel) a rovněž studenti různých oborů a další solidarizující se občané:

Daniel Askari, student PF UK

Marek Bacúr

Marek Berger, student

Kristina Bartošová

Vendula Bělochová, studentka

Tomáš Benedik, student

Petr Beneš, fyzik

Martin Bernátek, akademik

Kateřina Bílková, studentka

Michal Böhm, student FAMU

Zuzana Brodiláov, sociální pracovnice

Michaela Čaňková

Daniel Dluhý, student

Borjana Dodova, programátor

Kamila Dohnalová

Jiří Fiala, publicista a zakladatel sdružení K213

Tereza Freyová, studentka FAMU

Peter Gurník, vývojář

Jan Hájek, pracovník pošty

Daniel Harvan

Jakub Hauser, historik umění

Žofie Helfertová

Ivana Hucíková, studentka

Kateřina Hůlová, studentka

Zdeněk Chaloupka, student FAMU

Jakub Ježek

Stanislav Jurčo, grafik

Roman Kocek

Arnold Kojnok, režisér

Michal Kočiš, IT analytik

Hana Kotlářová

Tomáš Kratochvíl, dokumentarista

Martin Kuba

Roman Kubičina, student

Zdeňka Kujová

Tomáš Lacina, výtvarník

Marek Madarasz, student

Viktor Magdolen

Igor Malijevský, fotograf

Tomáš Malík, sociální pracovník

Jan Maštera

Zuzana Mlýnková, asistentka

Ondřej Moravec

Alex Moralesová, student FAMU

Soňa Muletrová, studentka

Marek Novák, student FAMU

Antonie Nowaková, houslistka

Anna Ouřadová, studentka FAMU

Robert Palkovič, student FAMU

Peter Papp, radiační onkolog

Tomáš Pavelek, student

Tomáš Pavlíček, student

Hedvika Petrželková, novinářka

Kryštof Pešek, filmař a mediální umělec

Marek Poledna, student

Tomáš Polenský

Viktor Portel, student FAMU

Jitka Pospíšilová, studentka

Andrea Pozníčková, kurátorka

Karolína Peroutková, studentka FAMU

Jiří Procházka, student

Květa Přibylová, studentka FAMU

Jan Rottová, advokátka

Jan Rottá, advokt

Jiří Rouš

Dušan Rouš

Olga Roušová

Apolena Rychlíková, studentka FAMU

Jan Saska, student FAMU

Stanislav Sekela, filmař

Andrea Singer, grafička

Michal Staněk, student

Bára Anna Stejskalová, studentka FAMU

Jakub Sláma, pořadatel kulturních akcí

Sylva Slezáková, studentka

Filip Stibůrek, OSVČ

Lukáš Stibůrek, elektro

Martina Ševčíková-Malinová

Robin Kvapil, student FAMU

Jan Šinágl, publicista

Petr Šlapal, student

Petr Šlik, zeměměřič

Jakub Šmíd

Štěpán Tesař, výtvarník

Yvona Teysslerova, studentka FAMU

Darina Urbanová, učitelka

Aleš Valda

Kristina Valentová, OSVČ

Jan Váňa, student

David Vigner, student Ondřej Zezule, OSVČ