Připravovaný zákon o úřednících posílí vliv politiků

Vratislav Dostál

Ministerstvo vnitra připravilo nový návrh zákona o úřednících. Podle neziskových organizací ani nový návrh nezajistí profesionalizaci a depolitizaci státní správy, pouze posiluje vliv politiků zřízením pozic pro nejméně 6 500 politických asistentů.

Ministerstvo vnitra chvatně během jednoho měsíce připravilo nový návrh zákona o úřednících. Podle Oživení, Good Governance, Tranparency International, Ekologického právního servisu, Fondu Otakara Motejla, Nadačního fondu proti korupci a Inventury demokracie ale ani nový návrh nezajistí profesionalizaci a depolitizaci státní správy, pouze posiluje vliv politiků zřízením pozic pro nejméně 6500 politických asistentů.

Kritizují také, že ministerstvo u klíčového zákona v boji proti korupci postupuje zbrkle a bez jasné koncepce. Do podoby zákona už prakticky není možné zasáhnout, ministerstvo stanovilo absurdní lhůtu pěti dní na zaslání připomínek.

Nová verze zákona o úřednících, kterou kvapně připravilo ministerstvo vnitra, má podle neziskových organizací formálně zabetonovat neblahý vliv českých politiků na státní správu. Každý člen vlády, hejtman, primátor, starosta, náměstek člena vlády, náměstek hejtmana, náměstek primátora, místostarosta nebo uvolněný člen územního samosprávného celku má dle nového zákona právo na politického asistenta placeného jako zaměstnance veřejné správy.

Přitom není jasné, kolik takovýchto asistentů bude moci politik ze zákona zaměstnat, ani jaké pravomoci budou političtí asistenti mít. Pokud možnost zaměstnat jednoho asistenta využijí všichni kromě místostarostů nebo uvolněných zastupitelů, vytvoří se minimálně 6500 politických míst. Pravděpodobně tedy bude počet ještě mnohem vyšší. Neziskové organizace protestují, ministerstvo se jejich kritikou odmítá zabývat.

„Postup ministerstva vnitra je šokující. Návrh zákona je nejen koncepčně špatný, ale nerespektuje ani základní principy EU pro veřejnou správu. Místo aby ministerstvo zásadní připomínky vypořádalo, obešlo je vypracováním nové verze zákona, stejně špatné, jako byla předchozí. Ministerstvo se vyjádřilo, že připomínky nad rámec jejich zadání nebude řešit,“ uvedla Lenka Petráková z Oživení. „Ačkoli dobrý zákon o úřednících nutně potřebujeme, je lepší začít s přípravou zákona znovu od začátku s jasnou koncepcí než přijmout takto špatný návrh,“ dodává Petráková.

Ministerstvo vnitra předložilo první návrh nového zákona o úřednících v srpnu 2012. Během zářijového připomínkového řízení dostalo jak ze strany neziskového sektoru, tak i ostatních ministerstev řadu zásadních připomínek. Tyto připomínky jasně ukázaly, že již samotný věcný záměr neumožňuje naplnit účel zákona, stanovený samotnou vládou, totiž zajištění profesionalizace a odpolitizování.

I nová verze zákona podle neziskových organizací vychází ze špatné koncepce, která nezajistí a nemůže zajistit nezávislost úředníků. Úředníci ministerstva vnitra ale všechnu kritiku koncepce zákona odmítli.

„Místo koncepční přípravy tohoto klíčového zákona jsme svědky chaotického měnění klíčových parametrů zákona. Jeden týden budeme mít úředníky, zaměstnance veřejné správy a klíčové spolupracovníky a druhý týden máme úředníky vnější a vnitřní správy a osobní asistenty. Jeden týden budeme mít státního tajemníka, další týden tajemník mizí. Naopak se úředníky stanou obecní policisté. Takovýto postup nejen nemůže přispět k vytvoření profesionálnější veřejné správy, ale stále více ukazuje, že navrhovaný zákon o úřednících je jen Potěmkinovou vesnicí,“ uvedl Radim Bureš z Transparency International.

Novou verzi zákona o úřednících rozeslalo ministerstvo vnitra vybraným osobám v pondělí 5. listopadu. Lhůta na podání připomínek je pouze do pátku 9. listopadu. Vypořádání připomínek bude již 13. listopadu. Vládě má být zákon předložen do konce listopadu. U takto zásadního zákona, který je klíčem v boji proti korupci v České republice, je spěch bez odborné diskuse a zapojení veřejnosti alarmující. Obsah i způsob přípravy zákona o úřednících podle neziskových organizací nenasvědčují tomu, že by vláda Petra Nečase myslela boj s korupcí vážně.