Pražský magistrát už nejspíš nepočítá s rozvojem cyklistické dopravy

Vratislav Dostál

Magistrát propustil koordinátora cyklistické dopravy. Prý pro nadbytečnost. Šlo přitom o jediného člověka, který měl jízdní kola na starosti. Nyní tak hrozí, že se zlepšování podmínek pro šetrnou dopravu v hlavním městě zastaví.

Vedení hlavního města již nejspíš nepočítá s rozvojem cyklistické dopravy. Magistrát totiž propustil jediného úředníka, který měl jízdní kola na starosti. Progresivní trendy v zemích západní Evropy se přitom ubírají opačným směrem. Iniciativa Auto*Mat proto vyzvala radního pro dopravu Josefa Noska, aby zrušení místa koordinátora cyklistické dopravy vysvětlil.

„Jan Gehl, dopravní expert z Kodaně uznávaný od New Yorku po Melbourne říká, že má-li městská správa padesát lidí, kteří se věnují kvalitě automobilové dopravy, potřebuje také padesát lidí na to, aby zvyšovali komfort chodců a cyklistů,“ uvedl v tiskovém prohlášení Vít Masare z iniciativy Auto*Mat.

Praha jde ale očividně opačným směrem. „Řešení cyklistické dopravy se na magistrátu věnoval jediný úředník, který nyní dostal výpověď. Město má přitom už dnes problémy v naplňování schválené Strategie rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020,“ dodal Masare.

Vedení města tvrdí, že jediného referenta odboru dopravy, který měl na starost cyklistickou dopravu, propustilo pro nadbytečnost. Jeho práci má nahradit referent rozvoje a organizace dopravy, který bude mít na starosti ještě pěší dopravu a odstraňování bariér pro vozíčkáře, rodiče s dětmi a seniory.

Nad důvody pro odvolání cyklistického koordiátora Pavla Poláka se navíc vznáší otazník. Členové magistrátní komise pro cyklistickou dopravu o jeho odvolání nebyli totiž oficiální cestou vůbec informováni.

„Vzhledem k tomu, o jak rozsáhlou agendu se jedná, ji není možné sloučit do jednoho pracovního úvazku. Už pozice cyklistického koordinátora byla personálně poddimenzovaná,“ uvedl dopravní odborník iniciativy Auto*Mat Vratislav Filler s tím, že objem práce v cyklistické dopravě vyžaduje na magistrátu dva až čtyři lidi.

„Jejich činnost je už dnes zoufalým způsobem suplována. Po reorganizaci nebude mít daná osoba čas věnovat se pořádně žádnému z problémů bezmotorové dopravy,“ doplnil Filler.

„V pražské dopravě přibývá cyklistů. Infrastruktura hlavního města ovšem tento nezpochybnitelný fakt nezohledňuje. Cyklistická infrastruktura v Praze nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnou a pohodlnou jízdu. Přitom by stačilo, aby město postupovalo podle dávno schválené koncepce,“ uzavřel Vratislav Filler.

    Diskuse