Rumunsko začne odměňovat udávání daňových úniků

Petr Jedlička

Osm let vládnoucí pravice chtěla únikům předcházet snižováním daňové zátěže. Rumunský výběr daní přesto dnes patří k nejméně efektivním v celé EU. V květnu nastoupivší kabinet Victora Ponty se tak rozhodl pro jiný přístup.

Fixní odměna, nebo procento ze zadržené částky má v budoucnu připadnout každému Rumunovi, který poskytne informace vedoucí k vypátrání daňového úniku. Rozhodla o tom tamní vláda. Skupina úředníků, jež bude připravovat příslušné změny zákonů, nyní odlétá do Švédska. Tam má příští dva týdny studovat vzorovou legislativu a fungování celého systému.

„Švédské úřady již řadu let odměňují občany za informace o daňových únicích, jichž se dopouštějí lidé v jejich okolí či firmy, kde pracují,“ cituje rumunský Mediafax Livia Voineho, odpovědného tajemníka z ministerstva financí. „Tento systém nás inspiroval zatím nejvíce. Ale chceme se učit i jinde,“ uvádí Voinea dále.

Švédský systém je založen na kombinaci občasných amnestií, při nichž se mohou občané k dani přihlásit zpětně a doplatit ji, a systematické represe. Udávání neplatičů se osvědčuje zejména u firem, které vyvádí tajně část zisku do zahraničí.

Odměna za udání, jež vede k vypátrání daňového úniku, je přitom vyplácena třeba i ve Spojených státech, a to i anonymním zdrojům. Její výše se pohybuje mezi 15 a 30 procenty částky, jíž se podaří na základě příslušných informací zachytit.

Podle poslední právní úpravy je vyplacení odměny garantováno samotnou vládou USA. Pokud se tedy stane, že není v náležité výši vyplacena, může udavač vládu žalovat.

Změna přístupu

Postihované daňové úniky mívají v Evropě v zásadě dvojí formu: jednak se dějí kvazi-legálně, tj. za využití legislativních děr (rozdělení firmy na několik menších v reakci na daňovou progresi, schwarzsystém), a jednak probíhají plně nelegálně (nepřiznání příjmů, nadhodnocení nákladů, převody mezi mateřskými a dceřinými firmami). Některé národohospodářské školy považují za únik i vyvádění daní do zahraničních rájů či další formy tzv. optimalizace, tyto však většina zemí netrestá.

Vedle kontroly a různých forem represe lze daňovým únikům předcházet i preventivně. Jeden z expertních přístupů klade v této oblasti důraz na rozvoj občanské uvědomělosti, transparentní hospodaření státu s prostředky, boj s korupcí a důsledné zdůvodňování výdajů; jiný zdůrazňuje potřebu plošného snižování daní a důvěryhodného chování politiků.

V Rumunsku vládly posledních osm let pravicové kabinety, které stavěly na druhém z přístupů. Podle Eurostatu je přitom dnes výběr existujících daní v zemi jedním z nejméně efektivních v celé EU.

V květnu nastoupivší kabinet Victora Ponty plánuje naopak část daní zvýšit a zpřísnit systém kontroly. Voinea a další úředníci tak mají ve Švédsku studovat i způsob výběru dalších daní, například ze zahradních bazénů nebo z luxusních nemovitostí.

Další informace:

Romania Insider Romanian Tax Authority wants to reward snitches on other people’s tax evasion

BalkanInsight.com Romania To Reward Informers on Tax Evasion

BalkanInsight.com Romania to Select New Anti-Corruption Leaders