Nova podněcovala k nenávisti vůči Romům, upozornila televizní rada

Vratislav Dostál

Podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Nova do zpravodajství opakovaně zařazovala účelové informace o romského etniku. Dopustila se tak porušení povinnosti nezařazovat pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se menšin.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání projednala tento týden první analytické výstupy vyhodnocující, jakým způsobem a s jakými důsledky televize Nova ve své relaci Televizní noviny prezentuje události, v nichž jsou, ať již reálně či domněle, jako aktéři zastoupeni příslušníci romského etnika.

Materiály zhodnocují problematiku mediálního obrazu Romů v obecné rovině a rovněž se konkrétně zaměřují na prezentaci Romů, zejména v souvislosti s událostmi kriminálního charakteru, a to v Televizních novinách v období od 1. ledna do 20. února letošního roku. Podle rady se jedná o první výstupy, na které naváží na příštím zasedání závěry monitoringu relace Televizní noviny z období od února do konce května 2012.

Na základě analýzy, která podrobně zmapovala mediální prezentaci Romů v Televizních novinách v prvních dvou měsících letošního roku, rada přijala usnesení, které provozovatele CET 21 upozorňuje na porušení ustanovení zákona č. 231, neboť v Televizních novinách odvysílaných na v prvních dvou měsících letošního roku byly opakovaně zařazeny účelově vybírané a zpracované informace o příslušnících romského etnika.

Podle rady se tak provozovatel Novy dopustil porušení povinnosti nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických nebo rasových menšin. „Pořad Televizní noviny prezentoval ve sledovaném období v souvislosti s romským etnikem prakticky výhradně negativní informace, převážně ze sféry kriminality, a na rozdíl od kriminality většinové populace zde pachatele identifikoval etnicitou,“ uvedla rada v usnesení.

Zpravodajská relace navíc podle rady Romy zobrazovala výhradně jako problémovou menšinu z hlediska kriminálního nebo sociálního, označovala za Romy jedince tmavší pleti, bez ohledu na to, zda jde skutečně o Romy, respektive zda se jimi dotyční cítí být. „Byla používána slovní spojení, díky nimž docházelo k automatickému spojování problematických situací a lokací s Romy (romská ubytovna atd.), bez ohledu na faktický stav věcí,“ uvedla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Romové jsou dle sociologických studií majoritou vnímáni jako osoby zvýšeně náchylné k agresivnímu a kriminálnímu chování a k zneužívání sociálního systému, a zpravodajství televize Nova, bez zájmu o skutečný stav věci, přesně kopírovala předsudky většinové společnosti, nerozlišovala mezi jednotlivými skupinami Romů, natož mezi jednotlivci, nezabývala se otázkou obtížnosti určení etnického původu,“ uvedla rada s tím, že tak Nova posílila negativní předsudečně stereotypní vnímání romské menšiny, což může podporovat a vyvolávat xenofobní a dokonce rasistické nálady ve společnosti.

Rada současně upozornila, že se Nova dopustila porušení povinnosti zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu barvy pleti nebo příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině. Nova se navíc podle rady dopustila i výslovně lživých konstrukcí, například když v reportážích o situaci ve Varnsdorfu spojila do přímé souvislosti smrt ženy s romský útokem, což se nepotvrdilo.

„Pořad opakovaně inzeroval konání demonstrací, které sám nazval protiromskými. Autoři reportáží manipulativně a účelově použili informaci o úmrtí napadené ženy, neboť opakovaně dali její smrt do přímé souvislosti s romským útokem, přičemž skutečností je, že žena zemřela až několik dní po útoku, a to přirozenou smrtí na následky dlouhodobé těžké choroby,“ uvedla rada v usnesení s tím, že pořad nepřinesl věcné zpravodajství o celé situaci, nýbrž za použití zavádějících a zjednodušujících informací a nevyvážené prezentace problematiky přispěl k vyhrocení situace na severu Čech.

Postup Novy rada hodnotí jako krajně problematický, až nebezpečný. Přesto zatím televizi neudělila žádnou pokutu, pouze ji uložila zjednat do sedmi dnů nápravu.