Heger: Kontrola ve VZP zjistila škodu 450 milionů

Vratislav Dostál

Podle ministra zdravotnictví mohla VZP vzniknout škoda 450 milionů korun kvůli společnosti IZIP. Ministerstvo proto informovalo Nejvyšší státní zastupitelství o podezření ze spáchání trestných činů při nakládání s veřejnými prostředky.

Minitr zdravotnictví Leoš Heger v pondělí na mimořádné tiskové konferenci novinářům oznámil, že jeho úředníci provádí kontrolu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně s cílem prověřit hospodárnost nakládání s veřejnými prostředky. Veřejnosprávní kontrola se přitom zaměřila především na smluvní vztahy mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a společností IZIP.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Dosavadní nálezy jsou podle Hegera natolik závažné, že existuje důvodné podezření ze spáchání trestných činů při nakládání s veřejnými prostředky s celkovou škodou ve výši přesahující 450 milionů korun. Podle Hegera má v takovém případě ministerstvo okamžitou povinnost oznámit orgánům činným v trestním řízení skutečnosti, které nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin.

„Tuto povinnost má bez ohledu na to, že kontrola ještě nebyla ukončena. Ministerstvo zdravotnictví proto dnes v ranních hodinách oznámilo Nejvyššímu státnímu zastupitelství podezření z trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Zároveň Nejvyššímu státnímu zastupitelství zaslalo zjištěné skutečnosti i materiály z dosavadního průběhu kontroly,“ uvedl ministr Heger.

Současně dle svých slov o věci v pondělí ráno informoval předsedu vlády Petra Nečase a vicepremiérku Karolínu Peake. „Nyní je úkolem orgánů činných v trestním řízení, aby zjistily skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí,“ uvedl Heger.

Heger také zdůraznil, že se ministerstvo zdravotnictví se v tuto chvíli nemůže vyjadřovat ke konkrétním otázkám objasňujícím, o jaké trestné činy se jedná. „Pokud vyjdou najevo další skutečnosti, které by vzbuzovaly podezření, že byl spáchán trestný čin, bude o tom na základě zákona opětovně informovat orgány činné v trestním řízení,“ dodal ministr.

Tiskovou konferenci pak ukončil, aniž by novinářům poskytl prostor pro doplňující otázky.

    Diskuse